ISO 9001 tarihçesi

ISO 9001 standardı, kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, sürekli gelişmeyi, müşteri memnuniyetini ve etkili iş süreçlerini sağlamak için bir çerçeve sunar. ISO 9001’in tarihsel gelişimi ve yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1963
1969
1979

Yukardaki standartlar, ISO 9001’in ortaya çıkmasından önce kalite yönetimi ve belgelendirme için temel teşkil etmiştir. ISO 9001, bu standartların geliştirilmesi ve evrilmesiyle birlikte ortaya çıkmış ve uluslararası alanda daha geniş kabul görmüş bir standard haline gelmiştir. ISO 9001, önceki standartların deneyimlerinden yararlanarak sürekli iyileşmeyi ve müşteri odaklılık prensiplerini benimsemiş ve bu alandaki gelişmelere liderlik etmiştir.

1987
1994
2000
2008
2015

Bu değişikliklerle birlikte, ISO 9001 standardı, sürekli olarak değişen iş dünyasına uyum sağlamak ve işletmelerin daha rekabetçi olmalarını sağlamak için evrilmiştir. Her güncelleme, kalite yönetim sistemlerinin gelişmesine ve etkinliğine katkıda bulunarak işletmelerin kalite ve performanslarını artırmalarına yardımcı olmuştur.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir