Gıda sektörü eğitimleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olup birçok kamu ve özel sektör kuruluşunu yakından ilgilendirmektedir. Gıda güvenliğinin her geçen gün daha da kritik hale geldiği günümüzde özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu eğitime katılmaları büyük önem arz etmektedir. Gıda sektörü eğitimleri hem ürün güvenliği ve kalitesini etkileyen unsurların anlatıldığı hem de yasal birtakım düzenlemelerden bahsedilen eğitimlerdir. Katılımcılar gıda sektörü eğitimleri sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli birçok gıda standardını ve yönetim sistemini yakından tanıma fırsatına sahip olmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden ötürü temiz, hijyenik, kaliteli ve güvenli gıdaların üretimi, dağıtımı ve tüketimi daha da önemli olduğundan gıda sektörü eğitimlerine olan talep de giderek artmaktadır.

Gıda Sektörü Eğitimleri Kapsamı ve İçeriği

Gıda sektörü eğitimlerinde genellikle belirli bir gıda standardının tanıtımı yapılmakta ve bu standardı uygulamak isteyen kurumların dikkat etmesi gereken hususlara yer verilmektedir. Bu eğitimler genellikle şu konular çerçevesinde düzenlenmektedir:

 • Helal Gıda
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi & Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
 • BRC (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) Sertifikası
 • IFS (Uluslararası Gıda Standardı)
 • GHP (İyi Hijyen Uygulamaları)
 • GAP (İyi Tarım Uygulamaları)
 • GMP (İyi Üretim Uygulamaları)
 • VEGAN Belgesi
 • FSSC 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)
 • FDA Belgesi

Gıda güvenliği ülkelerin kamu sağlığını korumak için üzerinde çok fazla durduğu bir konu olduğundan günümüze kadar çok sayıda standart, yönetmelik ve kalite belgesi geliştirilmiştir. Gıda işletmeleri de tüm bu standartları tanımak ve uygulamak amacıyla, düzenlenen gıda sektörü eğitimlerine katılmaktadır. Bu eğitimler içerik ve konsept itibariyle şu kategorilere ayrılmaktadır:

 • Temel bilgilendirme eğitimleri
 • İç denetçi ve baş denetçi eğitimleri
 • Dokümantasyon eğitimleri
 • Güncellenen standartlar için revizyon eğitimleri

Eğitimlerin Detayları

Gıda sektörü eğitimlerine katılanlar eğitimin konusu olan standart veya yönetim sistemiyle ilgili birçok bilgiyi öğrenebilmektedir. Bu bağlamda eğitimlerin katılımcılara şu temel başlıkları öğrettiğini söyleyebiliriz:

 • Standardın tanıtımı ve tarihçesi
 • Kapsamı ve uygulama alanları
 • Standart maddeleri ve uygulama gereklilikleri
 • Tesis ve personel gereklilikleri
 • Ürün ve süreç kontrolleri
 • Temizlik ve hijyen prosedürleri
 • Gıda sektörüne yönelik belgelendirme adımları
 • İzlenebilirlik ve dokümantasyon
 • Gıda işleme, paketleme ve dağıtım talimatları
 • Gıda güvenliği uygulamaları
 • Atık yönetimi; su, aydınlatma ve havalandırma gereksinimleri

Eğitimler, katılımcı sayısı, eğitimi veren kişi veya kurum ve eğitimin amacına ve içeriğine bağlı olarak farklı sürelerde organiz edilebilmektedir. Bu bağlamda 4 – 6 saat süren temel eğitimler olabildiği gibi 4 – 5 gün kadar süren gıda eğitimleri de mevcuttur. Eğitimler, geçtiğimiz dönemlerde sınıf ortamında yüz yüze düzenlenirken içinde bulunduğumuz COVID-19 salgınından ötürü bugünlerde genellikle online olarak (Zoom, Skype, Webex, Teams vs gibi programlar üzerinden) düzenlenmektedir.

Eğitimlere Kimler Katılabilir

Gıda eğitimlerinin katılımcı profili oldukça geniştir. Başta gıda mühendisleri ve gıda teknikerleri olmak üzere ziraat mühendisleri ve teknisyenleri, kalite yöneticileri ve yönetici adayları ve bu alanda kariyer hedefi olan kişiler gıda sektörü eğitimlerine katılabilmektedir. Aynı şekilde, söz konusu standart çerçevesinde denetçi olmak isteyen kişilerin de gıda sektörü denetçi eğitimlerine katılmaları tavsiye edilmektedir.

Gıda Eğitimlerinin Faydaları

Bu eğitimlerine katılan kişilerin elde edeceği faydalar özetle şu şekildedir:

 • Ulusal ve uluslararası gıda yönetmelikleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Bu konuyla ilgili çıkarılan yasaları öğrenmek
 • Belgelendirme sürecini ve takip edilmesi gereken adımları detaylı bir şekilde öğrenebilmek
 • Gıda güvenliğini etkileyen konuları öğrenmek ve uygulamak
 • Temizlik, hijyen, sanitasyon ve kalite kontrol gibi temel gıda gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Gıda sektörü eğitimleri sayesinde kalite yönetim sistemi ve kurulması gereken dokümantsyon yapısı hakkında bilgi edinmek