FSSC 22000 Belgesi Nedir?

FSSC 22000 Belgesi, Hollanda merkezli FSSC 22000 Vakfı tarafından geliştirilen gıda güvenliği yönetim sistemi planına uyum sağlayan şirketlere verilmektedir. FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (FSMS) denetlenmesi ve belgelendirilmesi için kapsamlı bir belgelendirme planı sunmaktadır. Aynı zamanda birleşik FSMS ve kalite yönetim sistemleri için de bir sertifikasyon sistemi içermektedir. Birçok küresel paydaşın kapsamlı ve açık müzakereleriyle geliştirilen bu program, ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003 gibi uluslararası ve bağımsız standartları ve ISO/ TS 22002-1 gibi sektöre özel Ön Gereklilik Programları’nı (PRP’ler) kullanmaktadır. Bu bağlamda, FSSC 22000 Belgesi almak isteyen bir gıda işletmesinin başta ISO 22000 olmak üzere diğer gıda güvenliği yönetim sistemleriyle uyumlu hareket etmesi ve FSSC 22000’nin ilave gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir.

Nüfusun giderek arttığı günümüz dünyasında, uygun fiyatlı, güvenli ve kaliteli ürünlere olan ihtiyaç  da sürekli artmaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde üretilmesi konusunda müşterilerin de daha fazla bilinçlendiğini söyleyebiliriz.  FSSC 22000 Belgesi bu ihtiyaca cevap vermek için tüketim malları endüstrisine güvenilir bir marka güvence platformu sağlamaktadır. FSSC 22000, bir kuruluşun gıda güvenliği yönetim sistemini belgelendirmeye odaklanması nedeniyle diğer gıda güvenliği belgelendirme programlarından ayrılmaktadır.

FSSC 22000 programı, FSSC 22000 Vakfı tarafından organize edilmektedir. Gıda endüstrisindeki çeşitli sektör temsilcilerden oluşan bağımsız bir paydaşlar kurulu da programın yönetiminde yer almaktadır. Sektörün şeffaflığını ve katılımını sağlamak için kurulan danışma kurulu ise habersiz denetimler ve gıda dolandırıcılığı, kılavuz dokümanlar ve plan revizyonları gibi teknik hususlar dahil olmak üzere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmaktadır.

FSSC 22000 Belgesi (FSSC 22000 – Kalite Sertifikası), FSSC 22000 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini bir arada karşılayan şirketlere verilmektedir. Bu entegre yönetim sistemine göre belge almak isteyen kuruluşlar, her iki sistemin uyumluluğunu doğrulamak zorunda olduğundan belgelendirme denetimleri de bu iki sistemin isterlerine göre olmaktadır.

FSSC 2200 Belgesi aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalara verilmektedir:

 • Perakende ve toptan satış
 • Catering hizmetleri
 • Taşıma ve depolama
 • Gıda üretimi
 • Gıda ambalajı üretimi
 • Hayvan yemi üretimi
 • Çiftçilik faaliyetleri
 • Biyokimyasal üretimi

FSSC 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

FSSC 22000 Belgesi gıda sektöründe gönüllülük esasına dayanan bir sertifika olup sektörde fark yaratmak isteyen kuruluşlar tarafından alınmaktadır. ISO 22000, HACCP, GMP vb gibi gıda güvenliğiyle ilgili düzenlemelere uyum sağlayan ve faaliyet gösterilen sektörden bağımsız olarak alınması gereken ISO 9001 Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar FSSC 22000 Belgesi’ni de çok hızlı bir şekilde alabilmektedir. Belge sahibi olmak isteyen kuruluşların takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • FSSC 22000 programının gerekliliklerine internet sitesi üzerinden ulaşılması
 • Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi, gerekli dokümanların hazırlanması ve belgelendirmeye hazırlık sürecinin tamamlanması
 • FSSC 22000 Belgesi verme yetkisi olan akredite bir belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçilmesi
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi ve tesislerin uygunluğunu doğrulamak için sertifikasyon kuruluşu tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesi
 • Denetimlerin başarılı olması durumunda başvuru sahibi şirkete FSSC 22000 Belgesi’nin verilmesi

FSSC 22000 Belgesi alındıktan sonra her üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında yıllık gözetim denetimleri düzenlenmekte ve kurumun program gerekliliklerine sürekli uyum sağladığı doğrulanmaktadır. Belgelendirme kuruluşu üç yıllık süre içerisinde şirkete habersiz denetimler de düzenleyebilmektedir.

FSSC 22000 Belgesi Faydaları

Belge sahibi olan işletmelerin elde edeceği avantajlardan bazıları şunlardır:

 • ISO 9001, ISO 22000 gibi uluslararası standartlarla uyumlu entegre gıda güvenliği yönetim sistemini uygulamak; bu sayede gıda kalitesi, doğruluğu ve güvenirliliğini artırmak
 • Piyasada farklılaşarak rakip şirketlerin önüne geçmek
 • Başta müşteriler olmak üzere diğer paydaşların markaya duyduğu güveni artırmak
 • Borsada işlem gören gıda firmaları bu program sayesinde borsa değerini de artırabilmektedir.
 • Çalışanların motivasyonunun ve kalite farkındalığının artırılması
 • Yüksek müşteri memnuniyeti ve müşteri portföyünün genişletilmesi
 • Gıda güvenliği kültürünün işletme geneline yayılması ve bu konuda sektöre öncülük etme fırsatının oluşması
 • Gıda sahteciliğinin azalması