Yapı Malzemeleri CE Belgesi Nedir?

Yapı malzemeleri CE Belgesi, belirli özelliklere sahip ve konuyla ilgili yayınlanmış yönetmeliğin kapsamına giren yapı malzemeleri için düzenlenmektedir. Bu belgenin amacı yapı malzemelerinin performanslarının, dayanımlarının ve ürün yaşam döngülerinin belirli kurallar ve ilkeler çerçevesinde doğrulanmasını sağlamaktır. Piyasaya bu ürünlerden arz edecek olan üreticiler, ithalatçılar ya da dağıtıcı firmalar, yapı malzemeleri CE Belgesi alarak ürünlerinin belirli sağlık, kalite ve güvenlik kriterlerini karşıladığını beyan etmektedir. Özellikle Avrupa Birliği (AB) pazarında yer almak isteyen üreticilerin yapı malzemeleri CE Belgesi alması son derece önemlidir. Çünkü bu belge AB pazarına giriş için bir ön koşuldur. Ülkemizde de bu malzemelerle ilgili bir yönetmelik çıkarılarak sektördeki oyuncuların konuyla ilgili alması gereken aksiyonlar ve gerçekleştirmesi gereken faaliyetler detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı malzemeleri CE Belgesi’nin yasal dayanağı 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’dir. Bu direktifin eşdeğeri ülkemizde de AB mevzuatlara uyum çerçevesinde hazırlanmış ve 10 Temmuz 2013 tarihinde 28703 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 305/2011/EU’da olduğu gibi bu yönetmelikte de yapı malzemeleri CE Belgesi’ne ilişkin bilgiler ve düzenlemeler yer almaktadır. 305/2011/EU yönetmeliği yayınlayınca aha önce yürürlükte olan 89/106/EEC Yönetmeliği ve buna paralel olarak 2002 yılında ülkemizde yayınlanan yapı malzemeleri yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yapı ürünlerinin pazarlanması için uyumlaştırılmış kurallar ortaya koymaktadır. Yönetmelik, yapı malzemelerinin performansını değerlendirmek için ortak bir teknik dil niteliğindedir. Farklı ülkelerdeki farklı üreticilerin ürünlerinin performansını karşılaştırabilmeleri için profesyonellere, kamu yetkililerine ve tüketicilere güvenilir bilgilerin sunulmasını sağlamaktadır.

Yapı malzemeleri CE belgelendirme sürecinde ulusal düzeyde ürün irtibat noktaları belirlenmiştir. Ülkemizde bu nokta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. AB ülkeleri bu noktalar / kurumlar aracılığıyla yapı ürünlerine ilişkin kural ve düzenlemeleri hakkında bilgi vermek zorundadır.

Yapı malzemeleri CE Belgesi alınabilecek bazı malzemeler şunlardır:

 • Beton malzemeler
 • Kapı, pencere, panjur vb gibi aksamlar
 • Isı yalıtım malzemeleri
 • Yapısal taşıyıcı ekipmanlar
 • Baca ve baca kanalları
 • Alçıtaşı malzemeleri
 • Sabit yangın söndürme cihazları
 • Sıhhi tesisat bileşenleri
 • Yol yapım malzemeleri
 • Çimento ve kireç gibi su bazlı bağlayıcı ürünler
 • Ahşap bazlı elemanlar
 • Yer döşemeleri
 • Yapı malzemesi olarak kullanılan cam malzemeler

Yapı Malzemeleri CE Belgesi Nasıl Alınır?

Üretici firmalar, bir yapı malzemesini piyasaya sürmeye karar verdiğinde öncelikle bu ürün için geçerli olan standartlara veya varsa Avrupa Teknik Değerlendirmesi’ne dikkat etmelidir. Daha sonra 305/2011/EU uyarınca  diğer gerekliliklerin yanı sıra aşağıdaki unsurları da içeren bir performans beyanı hazırlamalıdır:

 • ürüne ait referanslar
 • ürünün performansının tutarlılığının değerlendirilmesi ve doğrulanması için kullanılan mekanizmalar
 • uygulanabilir uyumlaştırılmış standardın veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi’nin referansı;
 • ürün için amaçlanan kullanımlar;
 • geçerli standarda veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi’ne göre yapılan değerlendirmeye dayalı olarak beyan edilen performans.

Performans beyanı hazırlandıktan sonra üretici, ürüne bir CE işareti iliştirmelidir. CE işareti, ürünün performansının değerlendirildiğini ve sabit kaldığını göstermektedir. CE işareti, bir yapı ürününün herhangi bir AB ülkesinde yasal olarak piyasaya sürülmesine ve ardından AB pazarında işlem görmesine olanak tanımaktadır.

Yapı malzemeleri CE Belgesi’nin kapsama alanı oldukça geniştir ve dikkat edilmesi gereken çok sayıda konu mevcuttur. Üreticiler, CE belgelendirme sürecinde hem AB mevzuatlarını hem de yerel düzenlemeleri dikkate almak zorundadır. Ayrıca, ürünün performansının doğrulanması için doğru adımlar atmalı, yönetmeliğe uygun prosedürler oluşturmalıdır. Bu süreçte, yapılacak testler, hazırlanacak dokümanlar, belgelendirme kuruluşuyla beraber gerçekleştirilecek faaliyetler vb çok önemlidir. Tüm bunlar için en kolay ve hızlı yol ise danışmanlık hizmeti almaktır. Danışmanlık firmaları, belgelendirme sürecinde üreticilerin yükünü oldukça hafifletmekte ve onlara yol göstermektedir. Hatta danışmanlık hizmetinin, CE belgelendirme sürecinin olağan bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz.

Yapı Malzemeleri CE Belgesi Faydaları

CE belgeli ürünler AB pazarında serbest şekilde dolaşabilmektedir. Bu durum, yapı malzemeleri üreticilerinin AB piyasalarına girmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, müşterileri ve diğer paydaşlarının markaya olan güveninin artmasını sağlamaktadır. Bu da üreticilerin piyasadaki saygınlığını artırmaktadır.

Yapı malzemeleri sektörü ülkemizde ve dünyada giderek gelişmektedir. Bu nedenle, yerel ve uluslararası pazarda çok sayıda üretici firma mevcuttur. Yapı malzemeleri CE Belgesi, bu firmaların piyasada farklılaşabilmesi için kritik önem taşımaktadır.