ISO 20121 Belgesi Nedir?

ISO 20121 Belgesi, etkinliklerini sürdürülebilir bir çizgide organize eden kuruluşlara verilen bir belgedir. Sürdürülebilir etkinlik yönetim sistemi belgesi alan işletmeler, düzenledikleri kültürel ve sosyal etkinliklerinde kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı kaldıklarını doğrulamaktadır. Faaliyet gösterdiği sektör, büyüklüğü, kamu veya özel sektör kuruluşu olması fark etmeksizin her türlü işletme, ISO 20121 Belgesi ile etkinliklerini sosyal, çevresel ve finansal açıdan sürdürülebilir hale getirebilmektedir. Bu sertifikasyon tüm etkinliklere uygulanabilmekte olup şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak birçok fayda sağlamaktadır.

Sürdürülebilir etkinlik yönetim sistemi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 28000 gibi kalite, çevre, enerji ve tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemlerine uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle, bu standartlara uyum gösterip gerekli belgeleri alan kuruluşlar ISO 20121 Belgesi’ni de çok daha kolay ve hızlı bir şekilde alabilmektedir.

ISO 20121 Standardı

Kuruluşların düzenledikleri etkinlikler çevre, sosyal performans ve finansal yapı üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. ISO 20121 standardı da etkinliklerin sürdürülebilirliğini artırmak için bir sürdürülebilir etkinlik yönetim sisteminin gereksinimlerini belirtmektedir. Standart, etkinliklerin tasarımında ve sunumunda yer alan her tür ve büyüklükteki kuruluşa uygulanabilmekte ve çeşitli coğrafi, kültürel ve sosyal koşulları içermektedir. Aynı zamanda kuruluşların toplumla olan ilişkilerini ve toplum üzerindeki etkilerini ve toplumun olaylardan beklentilerini tanımasını gerektirmektedir.

ISO 20121 sürdürülebilir etkinlik yönetim sistemi standardının maddeleri ve temel konu başlıkları şu şekildedir:

 • 1 Kapsam
 • 2 Normatif referanslar
 • 3 Terimler ve tanımlar
 • 4 Kuruluşun bağlamı
  • 1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması
  • 2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama
  • 3 Etkinlik sürdürülebilirlik yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
  • 4 Etkinlik sürdürülebilirlik yönetim sistemi
  • 5 Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, amaç ve değerler beyanı
 • 5 Liderlik
  • 1 Liderlik ve bağlılık
  • 2 Politika
  • 3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
 • 6 Planlama
  • 1 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler
  • 2 Etkinlik sürdürülebilirlik hedefleri nelerdir ve bunlara nasıl ulaşılır
 • 7 Destek
  • 1 Kaynaklar
  • 2 Yeterlilik
  • 3 Farkındalık
  • 4 İletişim
  • 5 Belgelenmiş bilgiler
 • 8 Operasyon
  • 1 Operasyonel planlama ve kontrol
  • 2 Değiştirilmiş faaliyetler, ürünler veya hizmetler ile ilgilenmek
  • 3 Tedarik zinciri yönetimi
 • 9 Performans değerlendirmesi
 • 1 Sürdürülebilir kalkınmanın ana ilkelerine karşı performans
 • 2 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • 3 İç denetim
 • 4 Yönetim gözden geçirmesi
 • 10 İyileştirme
  • 1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
  • 2 Sürekli iyileştirme
 • Ek A – Bu uluslararası standardın planlanması ve uygulanmasına ilişkin kılavuz
 • Ek B – Tedarik zinciri yönetimi
 • Ek C – Değerlendirme
 • Kaynakça

ISO 20121 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 20121 Belgesi, kuruluşların organize ettiği etkinlikler için düzenlenmektedir. Belge sahibi olmak isteyen işletmeler, akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuru yaparak  ISO 20121 Belgesi alabilmektedir. Sürdürülebilir etkinlik yönetim sistemi belgelendirme adımları adımlarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılması
 • Başvuru sahibi işletmenin mevcut yönetim sisteminin incelenmesi ve ISO 20121 standardı ile karşılaştırılarak eksiklerinin belirlenmesi
 • ISO 20121 belgelendirme denetimlerinin gerçekleştirilmesi; denetimler sırasında tespit edilen bulgular için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
 • Bulguların kapatılmas için şirkete belirli bir süre tanınması; bu aşamadan sonra bulguların risk düzeyine göre denetim tekrarlanabilmektedir.
 • Denetimlerin tamamlanması ardından şirkete 3 yıl geçerli olmak üzere ISO 20121 Belgesi’nin verilmesi
 • Belgelendirme tamamlandıktan sonraki süreçte periyodik olarak gözetleme denetimlerinin ve incelemelerinin gerçekleştirilmesi

ISO 20121 Size Ne Kazandırır?

ISO 20121 Belgesi’nin kuruluşlara sağladığı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

 • Şirketin kurumsal sürdürülebilirlik politikaları güçlendirilir.
 • Daha sürdürülebilir etkinlikler ile şirketin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı olumsuz etkiler en aza indirilir.
 • Etkinlik organizasyonu süresince ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı emisyonlar azaltılır.
 • Kaynak kullanımı, atık yönetimi ve enerji tüketimi vb gibi konulardan kaynaklanan maliyetler düşürülür.
 • Yatırımcılar, müşteriler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, çalışanlar ve yerel halk gibi paydaşların nezdinde daha saygın ve güvenilir bir kuruluş imajı oluşturulur.
 • Daha motive çalışanlar ile daha verimli, sürdürülebilir ve yaşam döngüsü boyunca daha düşük maliyetli etkinlikler düzenlenebilir.

ISO 20121 Belgelendirme

ISO 20121 Belgesi almak isteyen kuruluşların standardın gerekliliklerine tam uyum sağlaması ve belgelendirme başvurusu yapmadan önce kendi bünyesinde çok ciddi bir hazırlık yapması gerekmektedir. Bu sürecin ve daha sonra belgelendirme adımlarının hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması için VERTACERT Belgelendirme siz değerli müşterilerimizin her zaman yanındadır. Amacımız, ISO 20121 Belgesini almayı hedefleyen kuruluşlara belgelendirme sürecinin tamamında destek olmaktır.