ISO 14001 Nedir ?

iso 14001 çevre yönetim sistemiISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmelerine, yasal uyumluluklarını sağlamalarına ve çevre politikalarına ulaşmalarına yardımcı olan uluslararası bir standarttır. ISO 14001 Belgesi almak, firmaların çevresel etkilerini belirlemelerine, değerlendirmelerine ve azaltmalarına olanak tanıyan bir çerçeve sunar. ISO 14001, kuruluşların çevre yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirmelerini ve çevre hedeflerine ulaşmalarını sağlayan Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsünü temel alır. ISO 14001, her türden ve büyüklükten kuruluşa uygulanabilir ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal koşullara uyum sağlayabilir.

ISO 14001 standardının amacı, kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktır. ISO 14001, çevre yönetim sistemi (ÇYS) kurma ve sürdürme konusunda uluslararası bir standarttır. ÇYS, kuruluşun çevreye olan etkilerini tanımlamasını, değerlendirmesini ve kontrol etmesini sağlar. ISO 14001, kuruluşların çevresel yasalara ve düzenlemelere uyum sağlamalarına, çevresel riskleri azaltmalarına ve sürekli iyileştirme yapmalarına olanak tanır.

ISO 14001:2015 uluslararası geçerliliği olan bir standart olup en son versiyonudur. Kuruluşların çevreyi korumasına ve faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getirmesine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda çevre ile ilgili çalışmalarını, politakalarını, stratejilerini ve hedeflerini bu standarda göre adapte edebilen şirketler, çok önemli bir kurumsal sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş olmaktadır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Uygulanır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

– Kuruluşunuzun çevresel politikasını ve hedeflerini belirleyin.

– Kuruluşunuzun çevresel yönlerini ve etkilerini tanımlayın.

– Kuruluşunuzun çevresel performansını ölçmek için göstergeler seçin.

– Kuruluşunuzun çevresel performansını iyileştirmek için eylem planları hazırlayın.

– Kuruluşunuzun çevre yönetim sistemini uygulayın, izleyin ve gözden geçirin.

– Kuruluşunuzun çevre yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirin.

 

ISO 14001:2015 Standart Maddelerini Oluşturan Ana Bileşenler:

ISO 14001, çevresel performansı iyileştirmek için kuruluşların uygulayabileceği bir çevre yönetim sistemi standardıdır. ISO 14001’in ana bileşenleri şunlardır:

– Çevre politikası: Kuruluşun çevreyle ilgili taahhütlerini ve hedeflerini belirleyen bir beyandır. Çevre politikası, kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreye olan etkilerini tanımlamalı, sürekli iyileştirme ve yasal uyum sağlamayı taahhüt etmeli ve ilgili paydaşlara iletilmelidir.

– Çevresel yönler: Kuruluşun çevreyi etkileyebilecek faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleridir. Kuruluş, çevresel yönlerini belirlemeli, değerlendirmeli ve kontrol altında tutmalıdır. Ayrıca, çevresel yönlerin önem derecesini belirleyerek, önemli çevresel yönleri önceliklendirmelidir.

– Yasal ve diğer şartlar: Kuruluşun uyması gereken çevreyle ilgili yasalara, yönetmeliklere, standartlara ve diğer gerekliliklere denir. Kuruluş, yasal ve diğer şartları tanımlamalı, erişimini sağlamalı ve uyumunu izlemeli ve değerlendirmelidir.

– Çevresel hedefler ve planları: Kuruluşun çevre politikasına ulaşmak için belirlediği somut ve ölçülebilir amaçlardır. Çevresel hedefler, kuruluşun önemli çevresel yönleri, yasal ve diğer şartları, riskleri ve fırsatları dikkate alarak belirlenmelidir. Çevresel hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları, sorumlulukları, zaman çizelgelerini ve performans göstergelerini içeren bir plan hazırlanmalıdır.

– Uygulama ve işletme: Kuruluşun çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için gerekli faaliyetleri, prosedürleri, dokümantasyonu ve iletişimi içerir. Uygulama ve işletme aşamasında, kuruluşun çalışanlarına ve diğer ilgili kişilere çevre yönetim sistemiyle ilgili eğitim, farkındalık ve yetkinlik sağlanmalıdır. Ayrıca, kuruluşun çevresel performansını izlemek, ölçmek, analiz etmek ve raporlamak için gerekli araçlar ve yöntemler kullanılmalıdır.

– İç denetim: Kuruluşun çevre yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için düzenli olarak gerçekleştirilen bir faaliyettir. İç denetim sonuçları, kuruluşun üst yönetimine rapor edilmeli ve gerekli düzeltici veya önleyici faaliyetler uygulanmalıdır.

– Yönetimin gözden geçirmesi: Kuruluşun üst yönetiminin çevre yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini gözden geçirdiği bir süreçtir. Yönetimin gözden geçirmesi sonucunda, kuruluşun çevre politikası, hedefleri ve planları gözden geçirilmeli ve gerekli iyileştirme faaliyetleri belirlenmelidir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin faydaları nelerdir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlara hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlar. Bazı faydalar şunlardır:

– Çevresel riskleri azaltır, cezai yaptırımlardan ve itibar kaybından kaçınır.

– Çevresel performansı iyileştirir, atık, emisyon ve kaynak kullanımını azaltır.

– Müşteri memnuniyetini artırır, çevre bilincine sahip tüketicilerin taleplerini karşılar.

– Pazar payını genişletir, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlar.

– Sürekli iyileştirme kültürü oluşturur, yenilikçilik ve verimlilik potansiyelini artırır.

– Çalışan motivasyonunu ve katılımını yükseltir, çevre sorumluluğu bilincini geliştirir.

-Devletin sağladığı desteklerden ve teşviklerden yararlanma ihtimali artar. Zira, ISO 14001 bunlar için çoğu zaman bir ön koşul olmaktadır.

-ISO 14001 Belgesi, şirketlere kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık kazandırır.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

14001 standardını tüm yönleriyle ve gereklilikleriyle uygulayan işletmelere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir.

ISO 14001 Belgesi sahibi olmak şirketlerin sürdürülebilir çevresel politikalar geliştirmesine, çevresel mevzuatlara daha kolay uyum sağlamasına ve çevresel konulardaki hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 14001 Belgesi almak isteyen kurumların öncelikle işletmelerinde çevre yönetim sistemi kurmaları ve aktif olarak işletmeleri gerekmektedir. Daha sonra akredite belgelendirme kuruluşu olan Vertacert Belgelendirmeye, Belge başvurusu yaparak belgelendirme sürecini başlatabilirler. Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için bu noktadan sonra izlenecek adımları şöyle sıralayabiliriz:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamak için bir danışman veya bir belgelendirme kuruluşu ile çalışabilirsiniz. Bu şekilde, kuruluşunuzun ISO 14001 standardına uygunluğunu doğrulayabilir ve ISO 14001 belgesi alabilirsiniz. ISO 14001 belgesi, kuruluşunuzun çevre yönetim sistemini uluslararası kabul görmüş bir standarta göre uyguladığını gösterir. ISO 14001 belgesi, kuruluşunuzun itibarını artırır ve müşterilerinizin güvenini kazanır.

En uygun ISO 14001 Belgesi fiyat teklifi almak için Vertacert müşteri hizmetleriyle iletişim sayfasındaki bilgilerle iletişime geçebilirsiniz.