tekne ce belgesi, deniz motoru ce belgesi nasıl alınır?

Tekne, deniz motoru ve tekne ekipmanları CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin 2013/53/AB sayılı yönetmeliği ile belirlenen teknik, güvenlik ve çevre koruma kriterlerini karşılayan ürünler için verilen bir uygunluk belgesidir.

Avrupa Birliği’nin 2013/53/AB sayılı direktifi, gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları ile bunlarda kullanılan bazı bileşenlerin tasarımı, yapımı ve ticareti için minimum gereksinimleri belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, 2,5 metre ile 24 metre arasındaki gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtlarının Avrupa pazarına arz edilmesi veya kullanılması için CE Belgesi almasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetmelik, ülkemizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır.

2013/53/AB Sayılı Yönetmelik Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

Bu yönetmelik, 2,5 metre ile 24 metre arasındaki gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları ile bunlarda kullanılan şu bileşenleri kapsamaktadır:

 • Tekne içine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli motorlar için tutuşmadan koruma donanımı
 • Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımı
 • Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımları
 • Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumları
 • Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzlar

Tekne CE Belgesi İçin Gerekli Test ve Prosedürler

Tekne, tekne motoru ve tekne ekipmanları için CE Belgesi almak isteyen üreticilerin, ürünlerini uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutmaları gerekmektedir. Bu prosedürler, ürünün tasarımını, yapımını ve testini içermektedir.

Tekneler için uygunluk değerlendirme prosedürleri, 2013/53/AB sayılı yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir. Bu prosedürler, ürünün tasarımı ve üretimi ile ilgili temel gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Bu prosedürler şunlardır:

 • Modül A: İç kontrol
 • Modül Aa: İç kontrol ve tekne tasarımı
 • Modül B: AB tip muayenesi
 • Modül C: Uygunluk tipine
 • Modül D: Üretim tipine uygunluk
 • Modül E: Ürün kalitesi güvencesi
 • Modül F: Ürün doğrulaması
 • Modül G: Birim doğrulaması
 • Modül PCA: Üretim sonrası değerlendirme

Bu prosedürlerden hangisinin uygulanacağı, ürünün kategorisine ve risk seviyesine göre değişebilmektedir.

Gerekli Testler:

Bu bileşenlerin CE Belgesi almak için tabi tutulması gereken testler, ürünün özelliklerine ve uygunluk değerlendirme prosedürüne göre değişebilmektedir. Genel olarak, bu bileşenlerin elektromanyetik uyumluluk testleri (EMC testi) ve düşük gerilim yönetmeliği testleri (LVD testi) gibi kritik deneyleri yaptırmaları gerekmektedir. Bu testler, ürünün elektromanyetik bozucu etki yaratmadığını veya etkilenmediğini, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşıladığını göstermektedir. Bu testlerin sonucunda elde edilen raporlar, teknik dosyanın bir parçası olarak sunulmalıdır.

PCA Belgesi Nedir?

Modül PCA (Post Construction Assessment), imalatı tamamlanmış ve kaydı yapılmış bir teknenin kontrol edilerek CE sertifikalandırılması için kullanılan bir uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Bu prosedür, 2.5 – 24 metre arası bütün yat ve gezi tekneleri için uygulanabilir. PCA Belgesi, ürünün tasarımı ve üretimi ile ilgili temel gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için onaylanmış bir kuruluşun katılımını gerektirir. Modül PCA, teknenin yurtdışına satışı, Türk bayrağına geçişi veya ticariden özele geçişi gibi durumlarda zorunludur.

honda yamaha deniz motoru ce belgesi

Tekne ve Deniz Motoru CE Belgesi Nasıl Alınır?

Bu ürünlere CE Belgesi almak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Ürününüzün 2013/53/AB sayılı yönetmeliğin kapsamına girdiğinden emin olun.
 2. Ürününüz için uygun olan uygunluk değerlendirme prosedürünü seçin. Bu prosedürler yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir. Bazı prosedürlerde onaylanmış bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir.
 3. Ürününüz için gerekli olan testleri yaptırın veya kendiniz yapın. Bu testler, ürününüzün yönetmelikte belirtilen temel gereklilikleri karşıladığını kanıtlamalıdır.
 4. Ürününüz için bir teknik dosya hazırlayın. Bu dosya, ürününüzün tanımını, tasarımını, imalatını, test sonuçlarını ve diğer belgeleri içermelidir.
 5. Ürününüz için bir uygunluk beyanı düzenleyin. Bu beyan, ürününüzün yönetmeliğe uygun olduğunu ve CE işaretini taşıyabileceğini beyan etmelidir.
 6. Ürününüze CE işaretini iliştirin. Bu işaret, ürün üzerinde veya ambalajında görülebilir bir şekilde olmalıdır.
 7. Ürününüzü piyasaya arz edin veya hizmete sunun. Bu aşamada, piyasa gözetimi ve denetimi kurumları tarafından denetlenebilirsiniz. Bu nedenle, teknik dosyanızı ve uygunluk beyanınızı en az 10 yıl süreyle saklamanız gerekmektedir.

Tekne, tekne motoru ve tekne ekipmanları CE Belgesi almak için firmamızdan destek alabilirsiniz.

Vertacert siz değerli müşterilerimize şu hizmetleri sunar:

 • Risk analizi ve değerlendirme
 • Harmonize standartların belirlenmesi
 • Gerekli testlerin yapılması veya yaptırılması
 • Talimat ve kullanma kılavuzlarının normlara uygunluğunun kontrolü
 • Teknik dosyanın hazırlanması veya incelenmesi
 • Uygunluk beyanının oluşturulması veya onaylanması

Her türlü tekne, deniz taşıtları ve ekipmanları CE Belgesi almak için, Sizlere profesyonel danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri sunuyoruz. Sitemizdeki iletişim sayfasından başvuru formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz