Güvenli Üretim Belgesi Nedir?

Güvenli Üretim Belgesi, TSE tarafından COVID-19 ile mücadeleyi güçlendirmek için gerekli hijyen koşullarını sağlayan sanayi kuruluşlarına verilen bir belgedir. İçinde bulunduğumuz COVID-19 (koronavirüs) pandemisinin zararlarının en aza indirilmesinde temizlik ve hijyen en önemli etkenlerdir. Üretim yapan sanayi kuruluşları da hem çalışan sağlığını korumak hem de daha temiz ve hijyenik ürünler üretmek için üretim süreçlerini iyileştirmek zorundadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) de bu kapsamda bir çalışma başlatmış ve Güvenli Üretim Belgesi’ni geliştirmiştir. Güvenli Üretim Belgesi, TSE tarafından yayınlanan Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nu uygulayan işletmelere verilmektedir. Ülkemizde bu kılavuzdaki gereklilikleri yerine getiren ve “Güvenli Üretim Belgesi” ya da diğer ismiyle “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” alan çok sayıda üretici firma bulunmaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, başta ülke yönetimleri olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını belirli önlemler almak zorunda bırakmıştır. Hükümetler tüm işletmelerden çalışan sağlığını korumak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla temizlik ve hijyen konularıyla ilgili birtakım uygulamaları hayata geçirmesini talep etmektedir. Bu önlemler ve uygulamalar ile COVID-19 enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi ve böylelikle çalışanların ve onların ailelerinin sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Güvenli Üretim Belgesi de bu çerçevede geliştirilmiş bir belge olup TSE tarafından üretim ve hizmet kuruluşlarına özel olarak verilmektedir. Yani TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi olmak üzere iki farklı belgelendirme yapılmaktadır.

Güvenli Üretim Belgesi ile güvenli, hijyenik ve salgının etkilerini en aza indiren çalışma koşullarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu belgeyi faaliyet gösterdiği sektör fark etmeksizin üretim yapan tüm işletmeler alabilmektedir. 1 yıl geçerli olmak üzere verilen Güvenli Üretim Belgesi, pandeminin uzaması durumunda belge sahibi kuruluşun talebine istinaden yenilebilmektedir. COVID-19 salgının sona ermesi durumunda ise şirketler bu belgenin normal hayattaki karşılığı olan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni alabilmektedir. Bu standardın da herhangi bir ISO ve EN standardı olmadığını ve tamamen TSE’nin girişimleri ve çalışmaları sonucunda hazırlandığını belirtmekte fayda var.

Güvenli Üretim Belgesi Nasıl Alınır?

Belge sahibi olmak isteyen kuruluşların öncelikle TSE’nin COVID-19 ile ilgili hazırladığı kılavuzları gözden geçirmesi ve yine TSE tarafından hazırlanan TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi’ni doldurması gerekmektedir. Bu çalışmalar ile şirketin belgelendirme süreci başlamadan önce bir mevcut durum analizi yapması sağlanmaktadır. Bu sayede şirketin COVID-19 ile mücadele konusundaki risk ve fırsatları, güçlü ve zayıf yönleri tespit edilebilmektedir. Kuruluşlar, bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planları hazırlar ve uygular. Sonraki süreç ise şöyle işlemektedir:

 • TSE’ye Güvenli Üretim Belgesi almak için başvuru yapılır. Başvuruda istenen evraklardan bazıları şunlardır:
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri
  • COVID-19 ile ilgili yapılan risk değerlendirmesi ve enfeksiyon önleme eylem planları
  • Temizlik ve hijyen ile ilgili talimatlarlar ve kuruluş planları
  • Yukarıda bahsedilen soru listesi formu
  • Kapasite raporu vb gibi diğer yasal formlar
 • TSE, kurumun belgelendirilmesi için bir ön değerlendirme yapar.
 • Yerinde denetleme için planlama yapılır ve TSE uzmanları Güvenli Üretim Belgesi başvurusu yapan işletmenin sahalarını yerinde denetler.
 • Denetlemelerden başarıyla ayrılan şirketlere belge verilir.

Güvenli Üretim Belgesi Ne İşe Yarar ?

Güvenli Üretim Belgesi sahibi olmak işletmelere özetle şu faydaları sağlar:

 • COVID-19 pandemisinin etkilerinin kontrol edilebilir düzeye indirilebilmesi için çok somut bir adım atılmış olur.
 • Enfeksiyon riski azaltılır ve çalışan sağlığı korunur. Daha büyük ölçekte toplum sağlığının korunması sağlanır.
 • Müşterilere temiz ve hijyenik ürünler sunulur.
 • Tüm paydaşlara güvenli üretim; hijyen ve sanitasyon gerekliliklerine uyum konusunda bir güven verilmiş olur.
 • Çalışanların moral ve motivasyonları artırılır, çalışma psikolojileri üzerinde COVID-19 ile mücadele konusunda olumlu etkiler oluşturulur.
 • Temizlik ve hijyen konusundaki diğer düzenlemelere çok daha hızlı ve kolay uyum sağlanır.