CE eğitimi, CE direktiflerinin açıklandığı ve CE belgelendirme süreçlerinin anlatıldığı temel bir eğitimdir. Bilindiği üzere üreticiler ürettikleri ürünlere, ilgili AB yönetmeliklerine uygun olduğunu göstermek amacıyla CE işareti koymaktadır. Bu işaret, söz konusu ürünün yönetmelikte bahsedilen gereklilikleri; sağlık ve çevre ile ilgili temel kriterleri karşıladığını ifade etmektedir. Üreticiler CE belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve belge başvurusundan önce neler yapılması gerektiğini öğrenmek amacıyla CE eğitimi almalıdır. CE eğitimi üreticilere, ürünleriyle ilgili yapması gereken testler, hazırlaması gereken dokümanlar, belgelendirme kuruluşuyla olan iletişim ve daha birçok konuda bilgi vermektedir. CE eğitimi, genel CE prosedürleri ile ilgili düzenlenebildiği gibi belirli bir ürün veya CE direktifi için özel olarak da hazırlanabilmektedir.

CE Eğitiminin Kapsamı ve İçeriği

CE Belgesi, bir ürünün kapsamına girdiği CE yönetmeliği doğrultusunda verilmektedir. Bu bağlamda, belgelendirmenin şu AB direktifleri çerçevesinde yapıldığını söyleyebiliriz:

 • Makine Direktifi – 2006/42/EC
 • Alçak Gerilim Direktifi – 2014/35/EU
 • EMC Direktifi – 2014/30/EU
 • Tıbbi Cihazlar Direktifi – 93/42/EEC
 • Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi – 89/686/EEC (21 Nisan 2018 itibariyle Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/425) ile değiştirilmiştir)
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – Yönetmelik (AB) No 305/2011
 • Basınçlı Ekipman Direktifi – 2014/68/EU
 • REACH – Yönetmelik (EC) No 1907/2006
 • RoHS – Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması – Direktif – 2011/65/EU
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi – 2012/19/EU
 • ATEX Direktifi – 2014/34/EU
 • Oyuncak Direktifi – 2009/48/EU
 • Radyo Ekipmanı Direktifi – 2014/53/EU
 • Gezi Tekneleri Direktifi – 2013/53/EU
 • Aktif İmplante Edilebilir Tıbbi Cihazlar Direktifi – 90/385/EEC
 • Sivil Kullanım için Patlayıcı Direktifi – 93/15/EEC
 • Çevre Direktifinde Gürültü Emisyonu – 2000/14/EC
 • Gazlı Cihazlar Direktifi – 2009/142/EC
 • Asansör Direktifi – 2014/33/EU
 • Piroteknik Direktif – 2007/23/EC
 • Ölçüm Aletleri Direktifi – 2004/22/EC

CE belgelendirme süreci yukarıda listelenen direktiflerin neredeyse tamamı için aynı ya da benzer adımlardna oluşmaktadır. Fakat yönetmelik kapsamına giren ürünler ve bu ürünlerle ilgili yapılması gereken çalışmalar (tasarım, üretim, test, analiz vs) birbirinden farklı olduğundan CE eğitimi de bu yönetmeliklerin her biri için ayrı ayrı düzenlenmektedir.

CE eğitimine katılan kişiler eğitim sonunda şu konularla ilgili bilgi sahibi olabilmektedir:

 • CE Belgesi / CE işareti nedir, neden önemlidir?
 • CE belgelendirmenin tarihçesi
 • CE Belgesi alınacak ürünler ve bu ürünleri ilgilendiren yönetmelikler nelerdir?
 • Ülkemizdeki CE uygulamaları
 • CE Belgesi nereden alınır?
 • Onaylanmış kuruluş nedir? Ülkemizde ve dünyadaki onaylanmış kuruluşlar
 • CE belgelendirme adımları
 • Uygunluk beyanı nedir, nasıl hazırlanır?
 • Referans alınan standartlar
 • Ürün kullanma kılavuzu hazırlama
 • Teknik dosya nedir, nasıl hazırlanır?
 • CE markalama prosedürleri
 • İthalat ve ihracatta CE prensipleri

CE Eğitimi Detayları

CE eğitimi, CE prosedürleriyle ilgili uzmanlık sahibi olan kişi ve kurumlar tarafından verilmektedir. Günümüzde birçok danışmanlık firması CE eğitimleri vermektedir. Üreticilerin alanında uzman; kaliteli ve güvenilir eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan firmalardan destek almasında fayda vardır. Bu sayede CE eğitiminden çok daha verimli sonuçlar alınabilmektedir.

Eğitimlerle ilgili şu önemli hususları belirtmekte fayda var:

 • CE eğitimi farklı CE yönetmelikleri özelinde veya genel CE ilkelerini anlatmak üzere planlanabilmektedir. Bu noktada eğitimi planlayan kişi ya da kurumun planlamaları ve katılımcıların talebi belirleyici olmaktadır.
 • Eğitimler, anlatılacak konuların sayısına ve içeriğine bağlı olarak farklı sürelerde planlanabilmektedir. 1 günlük temel eğitimler olabildiği gibi 5 – 7 gün süren CE eğitimleri de mevcuttur.
 • Bu eğitimler geçtiğimiz dönemlerde genellikle sınıf ortamında verilirken günümüz pandemi koşulları sebebiyle çoğunlukla online platformlar üzerinden verilmektedir.
 • Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

CE Eğitimini Kimler Almalı

CE eğitimi çoğu zaman genele açık bir şekilde düzenlenmektedir. Fakat bu eğitimlere CE çalışmalarında doğrudan yer alan; CE belgelendirme sürecinde görev ve sorumluluk sahibi olan kişilerin katılması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda özellikle üretim ve kalite birimindeki yöneticilerin ve çalışanların eğitime katılması beklenmektedir. CE konularıyla ilgili uzun vadeli hedefleri bulunan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler de eğitime katılabilirler.

CE Eğitiminin Faydaları

CE eğitimi, katılımcılara özetle şu faydaları sağlar:

 • CE yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • CE belgelendirme adımlarını öğrenmek
 • Belgelendirmede en önemli gereklilik olan teknik dosyanın içeriği ve hazırlanış biçimiyle ilgili bilgi edinmek
 • CE eğitiminden elde edilen bilgilerden yola çıkarak daha doğru, hızlı ve verimli bir belgelendirme süreci planlayabilmek
 • CE ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenmek
 • CE belgelendirme süreciyle ilgili örnek uygulamalar görmek