Gıda güvenliği yönetim sistemleri karşılaştırma

Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve gıda güvenliğini sağlamak için belirli standartları belirleyen çeşitli sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler arasında HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 ve BRC gibi birkaçı öne çıkmaktadır. Bu standartlar genellikle gıda güvenliği, kalite yönetimi ve süreçlerin etkinliği konularında odaklanır. İşte bu standartların karşılaştırılması:

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları): Gıda güvenliği için risk analizi yaparak tehlike unsurlarını belirler ve kritik kontrol noktalarını belirleyerek bunların üzerinde kontrol sağlar. HACCP prosedürleri gıda güvenliğini sağlamak için önemlidir.

ISO 22000: Gıda güvenliği yönetim sistemi standartlarından biridir. Tüm gıda zinciri boyunca güvenliği sağlamak için bir çerçeve sunar. ISO 22000, HACCP prensiplerini de içerir ve tedarikçilerden başlayarak nihai tüketiciye kadar olan süreçleri kapsar.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification): ISO 22000 standardına dayanan bir sistemdir ve Gıda ve İçecek Endüstrisi için Küresel Gıda Güvenliği İniyatifi (GFSI) tarafından tanınmaktadır. Temelinde ISO 22000’e ek olarak, ISO/TS 22002-1 (PRP) ve ISO/TS 22002-4 (PRP) gibi teknik spesifikasyonları da kapsar.

BRC (British Retail Consortium): Perakende sektörü için geliştirilmiş bir standarttır. Üretim, depolama ve dağıtım aşamalarında kalite, güvenlik ve operasyonel kriterler belirler. Özellikle perakende endüstrisinde tedarikçilerle ilgili güvenlik ve kaliteyi garanti altına almak için kullanılır.

Bu standartlar genellikle gıda güvenliği, kalite yönetimi ve süreçlerin izlenmesi konularında farklı yaklaşımlar sunar. Bir işletmenin hangi standartı seçeceği, işletmenin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği pazar ve müşteri taleplerine göre değişebilir. Her bir standart, belirli gereksinimlere odaklanır ve işletmelerin belirlenen standartları karşılamak için uygun süreçleri ve sistemleri geliştirmesine yardımcı olur.

Gıda Standartları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Gıda standartları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, genellikle belirli hedeflere yönelik olarak belirlenmiş prensipler ve gereksinimler etrafında şekillenir. Öne çıkan gıda güvenliği yönetim sistemleri arasında HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 ve BRC gibi birkaçı bulunur.

Benzerlikler:

 1. Gıda Güvenliği Odaklı: Tüm bu standartlar, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerinde belirli yönetim sistemlerini ve prosedürleri içerir.
 2. Risk Analizi ve Kontrolü: Standartlar genellikle tehlike analizi yapmayı ve kritik kontrol noktalarını belirlemeyi içerir. Bu, potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve bu tehlikeleri kontrol altına almak için önemlidir.
 3. Süreç Yaklaşımı: Standartlar, gıda üretim süreçlerinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini vurgular. Sürekli iyileştirme ve süreçlerin etkinliği önemli bir odaktır.

Farklılıklar:

 1. Kapsam: Her bir standart, farklı odak noktalarıyla gelir. Örneğin, HACCP tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına odaklanırken, ISO 22000 genel gıda güvenliği yönetim sistemini kapsar.
 2. Kriterler ve Detaylar: Standartlar arasında belirlenen gereksinimler, detay seviyeleri ve belgeleme gereksinimleri farklılık gösterebilir. Bazı standartlar belirli sektörlere veya süreçlere daha fazla odaklanabilir.
 3. Tanınırlık: Farklı standartlar, farklı endüstri ve pazarlar tarafından tercih edilebilir. Örneğin, BRC, perakende sektöründe daha fazla tanınırken, FSSC 22000 gıda güvenliği açısından geniş bir kabul görür.

Her bir standart, gıda endüstrisinde güvenlik, kalite ve uyumluluk açısından önemli olmakla birlikte, işletmelerin tercih ettikleri standartı seçerken kendi ihtiyaçlarını, operasyonel yapılarını ve faaliyet gösterdikleri pazarı göz önünde bulundurması önemlidir. Standartlar, gıda endüstrisinde güvenliği ve kaliteyi sağlamak için bir çerçeve sunar, ancak her birinin kendine özgü odak noktaları ve gereklilikleri bulunur.

ISO 22000 ve HACCP Sistemi Arasındaki Farklar:

ISO 22000 ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), gıda güvenliği konusunda önemli iki standarttır. İşte ISO 22000 ile HACCP arasındaki bazı ana farklar:

HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları):

 • HACCP, belirli bir yöntem ve süreç olan risk analizine dayalı bir sistemdir. Gıda güvenliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve izlemek için geliştirilmiştir.
 • HACCP, tehlikeleri analiz eder ve kritik kontrol noktalarını belirler. Bu noktalar, üretim sürecindeki belirli aşamalardır ve burada kontroller yapılır.
 • HACCP, belirli bir gıda işletmesinde mevcut olan tehlikeleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya odaklanır.

ISO 22000:

 • ISO 22000, genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi standartıdır. Tüm gıda zinciri boyunca güvenliği sağlamak için bir çerçeve sunar.
 • ISO 22000, HACCP prensiplerini içerir, ancak sadece HACCP’yi değil, aynı zamanda bir dizi diğer gereksinimi de kapsar. Bu, dökümantasyon, iletişim, HACCP dışı tehlikeler gibi unsurları içerebilir.
 • ISO 22000, organizasyonel bağlamı, liderlik, planlama, performans değerlendirmesi ve iyileştirme gibi unsurları da içeren geniş bir yaklaşım sunar.

Temelde, HACCP belirli bir risk analizi ve kontrol metodolojisini vurgularken, ISO 22000 daha genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi sağlar. Bir işletme, hangi standartın uygulanacağını seçerken, faaliyetlerinin büyüklüğü, karmaşıklığı, müşteri talepleri ve faaliyet gösterdiği pazar gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

ISO 22000 ve FSSC 22000 Arasındaki Farklar:

FSSC 22000 de HACCP ve ISO 22000 gibi gıda endüstrisinde kullanılan önemli bir standarttır. Şimdi de ISO ve FSSC 22000′ i karşılaştıralım. İşte bu standartlar arasındaki temel farklar:

ISO 22000:

 • ISO 22000, genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi standartıdır. Tüm gıda zinciri boyunca güvenliği sağlamak için bir çerçeve sunar.
 • ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemlerini belirler ve uygular. Bu standart, risk analizi, kritik kontrol noktaları ve genel gıda güvenliği prensiplerini kapsar.
 • ISO 22000, gıda işletmelerine güvenli ürünler üretmek için bir yönerge sağlar ve bu standart tedarikçilerden başlayarak nihai tüketiciye kadar olan süreçleri kapsar.

FSSC 22000 (Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu):

 • FSSC 22000, ISO 22000 standardına dayanan ve Gıda ve İçecek Endüstrisi için Küresel Gıda Güvenliği İniyatifi (GFSI) tarafından tanınan bir sistemdir.
 • FSSC 22000, ISO 22000’nin yanı sıra ISO/TS 22002-1 (Temel Programlar) ve ISO/TS 22002-4 (Gıda Ambalajı İçin Temel Programlar) gibi teknik spesifikasyonları da kapsar.
 • FSSC 22000, ISO 22000’e ek olarak hijyen, temizlik, altyapı, çevresel kontrol ve iletişim gibi belirli detayları daha kapsamlı bir şekilde ele alır.

Temelde, FSSC 22000, ISO 22000 standartlarını içerir ve daha spesifik teknik gereklilikleri ve temel programları içeren daha kapsamlı bir yapı sunar. Hangi standartın seçileceği, işletmenin büyüklüğü, operasyonel yapısı, faaliyet gösterdiği pazar ve müşteri talepleri gibi faktörlere bağlı olabilir. Her iki standart da gıda güvenliği ve kalite yönetiminde önemli birer rehberlik kaynağıdır.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir