IFS Belgesi Nedir?

IFS BelgesiIFS Belgesi, gıda üreticilerini denetlemek amacıyla geliştirilen bir sertifikadır. IFS Belgesi, 2003 yılında IFS (Uluslararası Gıda Standardı) adı altında kurulan IFS şirketi tarafından geliştirilen gıda standartları çerçevesinde verilmektedir. IFS standartları halihazırda tedarik zincirinin tüm bölümlerinde yer alan paydaşlar için geliştirilmiş toplamda altı standarttan oluşmaktadır. Başta gıda olmak üzere ev ve kişisel bakım, lojistik, broker hizmetleri, ambalaj malzemeleri, toptan satış vb gibi konularda IFS standardı ve IFS Belgesi çalışmalar mevcuttur. Tüm standartlar, gıda ve/veya ürün güvenliği ile ilgili yasal hükümleri uygularken kullanıcılara ürün güvenliği ve kalite konularıyla ilgili tek tip yönergeler sağlayan süreç standartlarıdır. Günümüzde IFS Belgesi denilince akla doğrudan gıda sektörüne yönelik uygulanan IFS standartları ve sertifikasyon çalışmaları gelmektedir.

IFS Belgesi’nin verildiği IFS gıda standardı, GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından da tanınmaktadır. Standardın odak noktasında gıda güvenliği, ürün ve süreç kalitesi gibi konular yer almaktadır. Standardın gerekliliklerini sağlayan kuruluşlar IFS Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Belge çoğunlukla gıda işleme, paketleme ve gıda lojistiği çalışmaları yapan şirketleri ilgilendirmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının, perakendecilerin, gıda endüstrisinin ve gıda hizmeti veren şirketlerin tam ve aktif katılımıyla geliştirilmiş ve uluslararası düzeyde geçerli olması sebebiyle IFS Belgesi, gıda sektörünün en önemli sertifikasyon programlarından biridir.

IFS Belgesi’nin en önemli amacı, toptan veya perakende gıda ürünü satışı yapan firmaların, tedarikçilerini ve üretim yaptırdıkları firmaları denetlemek amacıyla ortak bir dil oluşturmaktır. Bu belge birçok ülkede gıda konusundaki otorite kuruluşlar ve büyük gıda markaları tarafından tanındığı için tedarikçi firmaların ayrıca denetlenmesine çoğu zaman ihtiyaç kalmamaktadır. Bu da IFS Belgesi’ni çok kullanışlı ve pratik hale getirmektedir.

IFS gıda standardının son versiyonu (7. sürüm) 2020’nin ekim ayında, Türkçe de dahil olmak üzere farklı dillerde yayınlanmıştır. Buna göre IFS Belgesi almak isteyen bir tedarikçi standardın şu konularda yaptığı açıklamaları dikkate almalı ve gereken aksiyonları yerine getirmelidir:

 • IFS’nin ve IFS gıda standardının amacı ve kapsamı
 • IFS gıda belgelendirme protokolü (Standart içerisinde belgelendirme sürecinin adımları da yer almaktadr)
 • IFS gıda denetim gereksinimleri (Gıda güvenliği, kalite yönetim sistemi, kaynak yönetimi, operasyonel süreçler, ölçümler, analizler, iyileştirmeler vs)
 • Akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşları ve denetçiler için gereksinimler
 • IFS raporlama, veritabanı çalışmaları; raporlama için kullanılan AUDITXPRESSX yazılımı

IFS Belgesi Nasıl Alınır?

IFS Belgesi almak isteyen bir gıda kuruluşunun takip etmesi gereken adımları şöyle sıralayabiliriz:

 • İşletmenin IFS standardına uygunluğunun teyit edilmesi amacıyla bir ön değerlendirmenin yapılması (Standart, işletmelerin belgelendirme denetimlerinden önce firma içerisinde yapması gereken hazırlık süreçlerini de açıklamıştır)
 • IFS tarafından akredite edilen bir belgelendirme kuruluşunun belirlenmesi ve iletişime geçilmesi (Ülkemizde de IFS onaylı çok sayıda kuruluş mevcuttur)
 • Belgelendirme kuruluşu ile beraber sertifikasyon programının yapılması (Belgelendirme kapsamı, süresi ve denetleme tarihleri bu adımda belirlenir)
 • Belirlenen tarih geldiğinde denetimlerin yapılması
 • Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için gıda işletmesine belirli bir süre tanınması (Uygunsuzluğun kapsamına göre denetim tekrarlanabilir veya ilgili bulgu özelinde spesifik bir değerlendirme yapılabilir)
 • Denetim sonuçlarının raporlanması ve belgelendirme kuruluşu yönetiminin kararına sunulması
 • Sonuçların olumlu bulunması halinde başvuru sahibi firmaya IFS Belgesi verilmesi

IFS Belgesi Ne İşe Yarar ?

IFS, diğer gıda kalite ve yönetim sistemleri ile uyumludur. Şirketlere satın alma, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve daha birçok konuda fayda sağlamaktadır. IFS Belgesi alan gıda işletmelerinin elde edeceği avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Gıda güvenliği konusunda uluslararası düzeyde geçerli olması sayesinde denetim tekrarlarının azaltılması
 • Yeni pazarla erişim fırsatları yaratma
 • Marka imajının güçlendirilmesi ve kurumsal itibarda artış
 • Var olan müşterilerin markaya olan güveninin artırılması ve yeni müşteriler kazanma
 • Gıda güvenliği ile ilgili diğer standartlara, düzenlemelere, yerel ve uluslararası mevzuatlara çok daha hızlı ve kolay uyum sağlama
 • IFS’nin risk temelli yaklaşımı ile etkin bir risk yönetim sistemi kurma
 • Gıda ürünlerine olan güven sayesinde daha büyük satış hacimleri oluşturma
 • Gıda güvenliğinin sürekli olarak takip edilmesi ve iyileştirilmesi; bu sayede verimliliğin artması ve maliyetlerin azalması