HACCP nedir? HACCP Belgesi nasıl ve nereden alınır?HACCP, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak da bilinen bir risk yönetim sistemidir. Gıda üreticileri ve işleme tesisleri tarafından kullanılır ve ürün güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. HACCP’nin tam açılımı “Hazard Analysis and Critical Control Points” olarak bilinir.

HACCP, gıda üretiminde olası tehlikeleri belirlemek, bu tehlikeleri önlemek veya azaltmak ve gıda güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için bir yöntemdir. HACCP sistemi, üretim sürecindeki adımları, olası riskleri ve bu risklerin nasıl kontrol edileceğini ayrıntılı bir şekilde analiz eder.

HACCP, gıda üretiminde kullanılan hammaddelerin, işleme sürecinin ve son ürünün kalitesini kontrol etmek için de kullanılır. HACCP sistemi, gıda üretiminde güvenilirliği sağlamak için bir dizi adımı içerir ve her bir adım, gıda üreticileri ve işleme tesisleri tarafından düzenli olarak kontrol edilir.

HACCP Sisteminin Temel Prensipleri:

HACCP kuralları, gıda güvenliği risklerinin yönetimini ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan uluslararası tanınmış bir metottur. HACCP sistemi, aşağıdaki 7 temel ilkeye dayanmaktadır :. HACCP Belgesi almak isteyen işletmelerin gıda ürünleri ile ilgili faaliyetlerini ve tüm süreçlerini bu ilkeler doğrultusunda düzenlemesi gerekmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması
 2. Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi
 3. Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
 5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
 6. HACCP sisteminin etkin çalıştığını doğrulamak için prosedürlerin belirlenmesi
 7. Tüm prosedür ve kayıtların dokümantasyonu

HACCP kuralları, dünya çapında birçok devlet kurumları, ticaret birlikleri ve gıda endüstrisi tarafından global evrensel olarak kabul edilmiştir. HACCP ilkelerine dayalı gıda güvenliği sistemleri, gıda işleme tesislerinde, perakende gıda mağazalarında ve gıda hizmeti operasyonlarında uygulanabilmektedir. Sektör, tedarik zinciri aşaması, kurum ya da gıda ürünü farklı olsa dahi bazı temel gerekliliklerinin tüm HACCP uygulamaları için ortak olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arasında;

 • tesis düzeninin sağlanması
 • tedarikçi kontrolü
 • ürün ve amabalaj özelliklerinin yazılı hale getirilmesi
 • üretim etkipmanlarının uygunluğu
 • temizlik ve sanitasyon
 • kişisel hijyen
 • personel eğitimi
 • kimyasal kontrolü
 • ürün izlenebilirliği için sistematik bir yapı oluşturulması
 • haşere kontrolü

gibi uygulamalar mevcuttur.

HACCP’nin içeriği ve kapsamı itibariyle İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ilkeleri ile uyumlu ve onları tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

 

HACCP Belgesi Nedir?

HACCP Belgesi, gıda güvenliği ile ilgili uluslararası bir yönetim sistemi olan HACCP kriterlerine uygunluk sağlayan şirketlere verilmektedir. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point | Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen tüm aşamaları kapsayan çok yönlü bir sistemdir. HACCP Belgesi gıdalarla ilgili fiziksel, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin analiz ve kontrol edilmesi sonucunda verilmektedir. Gıda firmaları, gıda zincirinin hangi aşamasında yer alıyorsa o konudaki faaliyetlerinde HACCP gereklilikleri sağladığı takdirde HACCP Belgesi alabilmektedir. Bu bağlamda, HACCP Belgesi’nin gıda ürünlerinin üretimi, depolanması, taşınması, dağıtılması, satışa sunulması ve tüketilmesi gibi tüm gıda tedarik zincirini kapsadığını söyleyebiliriz.

HACCP Belgesi’nin tarihi 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. İlk olarak Amerika’da geliştirilen ve FDA tarafından uygulanmaya başlayan HACCP, daha sonra Avrupa ülkeleri arasında zorunlu hale gelmiştir. 2000’li yıllardan itibaren ülkemizde de uygulanmaya başlayan HACCP sistemi, zamanla tüm dünyada gıda güvenliği konusunda en fazla tanınan ve referans alınan yönetim sistemi olmuştur. Günümüzde gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar, HACCP Belgesi alarak gıda güvenliği yönetim sisteminin çok önemli bir gerekliliği yerine getirmiş olmaktadır.

 

HACCP Belgesi Nasıl Alınır?

Gelişen teknoloji, piyasa koşulları ve müşteri talepleri her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de belirli iyileştirmeler ve güncellemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Uzun yıllar akredite bir sertifikasyon programı olan HACCP, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yayınlanması ile beraber yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat bu durum HACCP gerekliliklerinin ve ilkelerinin geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmemektedir. ISO 22000’nin HACCP’yi de içine alacak şekilde oluşturulduğunu ve özünde HACCP Belgesi prensiplerini de referans aldığını söyleyebiliriz.

HACCP Belgesi veya yeni versiyonuyla ISO 22000 Belgesi almak isteyen işletmeler, akredite belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmelidir. HACCP kriterlerini sağlayan ve belgelendirme gerekliliklerini yerine getiren işletmeler belge başvurusunda bulunabilmektedir. Belgelendirme kuruluşları hazırlanan dokümanlar üzerinden bir ön inceleme yaptıktan sonra yerinde denetimler gerçekleştirerek işletmenin HACCP’ye uygun olduğunu doğrulamaktadır. HACCP denetimlerinden geçen ve belgelendirme kuruluşunun talep ettiği düzeltici / önleyici faaliyetleri uygulayan gıda şirketleri HACCP Belgesi alabilmektedir.

 

HACCP Belgesi Ne İşe Yarar ?

HACCP belgesi, bir işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi olarak HACCP’yı benimsediğini ve uyguladığını doğrulayan bir belgedir. HACCP belgesi, işletmenin gıda üretiminde güvenli ve hijyenik koşullar sağladığını gösterir.

HACCP belgesi, işletmenin gıda güvenliği konusunda müşterilere ve tedarikçilere güven vermesine yardımcı olur. Ayrıca, HACCP belgesi, işletmenin gıda güvenliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yasal gerekliliklere uyduğunu gösterir.

HACCP belgesi aynı zamanda, işletmenin gıda güvenliği ile ilgili süreçleri kontrol etmek, yönetmek ve sürekli olarak iyileştirmek için bir sistemi benimsediğini gösterir. Bu da işletmenin, olası gıda güvenliği risklerine karşı önceden önlem alarak, ürünlerin güvenliği ve kalitesini sağlamasını mümkün kılar.

Sonuç olarak, HACCP belgesi, gıda işletmelerinin gıda güvenliği konusundaki uygunluklarını kanıtlamalarına ve müşterilerine güven vererek işlerini büyütmelerine yardımcı olur.

 

İşletmeniz ve Ürünleriniz Güvenli Ellerde !

Gıda işletmeniz için HACCP Belgesi almayı ve bir belgelendirme firması ile çalışmayı düşünüyorsanız, doğru adrestesiniz! Gıda güvenliği yönetim sistemi konusunda uzman olan Vertacert, işletmenizin HACCP’e uyumlu hale getirilmesini ve uluslararası kabul görmüş bir belgelendirme süreci sağlar.

Gıda üretiminde müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için Vertacert ile çalışarak, işletmeniz için HACCP belgesi alabilirsiniz. Bu belge, işletmenizin gıda güvenliği konusunda uygun olduğunu ve uluslararası standartlara uyduğunu gösterir.

Vertacert Belgelendirme, sertifikalandırma sürecinde işletmenize özelleştirilmiş bir hizmet sunar ve işletmenizin ihtiyaçlarına göre belgelendirme yapar. Ayrıca, belge sahibi olarak, işletmenizdeki gıda ürünlerinin kalitesini artırır ve müşterilerinize daha güvenli ürünler sunabilirsiniz.

Hemen Vertacert ile iletişime geçin ve işletmenizin HACCP uyumlu hale getirilmesi ve uluslararası kabul görmüş bir belgelendirme süreci ile güvenilir bir gıda üretimi gerçekleştirin!