ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların müşteri memnuniyetini artırmak, sürekli iyileştirme sağlamak ve uluslararası standartlara uyum göstermek için uyguladıkları bir yönetim yaklaşımıdır. ISO 9001 Belgesi ise, kuruluşun ISO 9001 standartlarına uygun olarak kalite yönetim sistemi kurduğunu ve işlettiğini gösteren bir belgedir. Bu sayfada, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 9001 Belgesi’nin ne olduğunu, nasıl alınabileceğini, faydalarını ve sıkça sorulan soruları bulabilirsiniz.

 

ISO 9001 Nedir ?

ISO 9001, uluslararası bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerini iyileştirmek ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak için uyguladığı yöntemleri tanımlar. ISO 9001, her tür ve büyüklükteki firmalar için geçerlidir. ISO 9001, işletmelerin sürekli gelişim ilkesine göre çalışmalarını sağlar.

ISO 9001, kuruluşların kalite politikalarını ve hedeflerini belirlemelerine, müşteri ihtiyaçlarını anlamalarına, süreçlerini planlamalarına, kaynaklarını yönetmelerine, faaliyetlerini kontrol etmelerine ve performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur. ISO 9001, firmalara uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri için bir avantaj sağlar. ISO 9001, kuruluşların müşterilerine, tedarikçilerine ve paydaşlarına kaliteli ürün ve hizmet sunduklarını kanıtlamalarına olanak tanır.

Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve şartlara uygun şekilde işleten firmalar, Vertacert veya belge verme yetkisi olan diğer ISO belgelendirme kuruluşlarından ISO 9001 Belgesi alabilmektedir. Bu belge belirli ürün, sistem ya da süreçler için değil, doğrudan kurumun kendisine verilmektedir. Uluslararası geçerliliği bulunan bu sertifika, faaliyet alanı veya büyüklüğü fark etmeksizin tüm işletmelere hitap etmektedir.

ISO 9001 standardı, günümüzde diğer birçok kalite sistemi ve uluslararası standardın da temelini oluşturmaktadır. Enerji, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, tıbbi cihazlar gibi alanlarda geliştirilen yönetim sistemlerinin özünde ISO 9001 yer almaktadır. Bu nedenle, Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alan kuruluşlar, ihtiyaç duydukları diğer belgeleri de hızlı bir şekilde alabilmekte, sektör veya ürün bazlı yönetim sistemlerini kolaylıkla kurabilmektedir.

ISO 9001 belgesi Veren Yetkili Firma

ISO 9001:2015 Standardı:

ISO 9001 standardı belirli periyotlarda güncellenmektedir. En güncel versiyonu olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi yürürlüktedir ve kalite yönetim sistemi kurmak isteyen şirketler bu standardı referans almaktadır. Her versiyonun bir öncekindeki eksikleri düzeltmesi ve yeni iş modellerini, trendleri ve yaklaşımları kapsaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, son versiyonda süreç yaklaşımının öne çıkarıldığını, risk yönetimi ve düzeltici & önleyici faaliyetlerin vurgulandığını ve KYS ile ilgili üst yönetimin sorumluluğunun artırıldığını söyleyebiliriz.

ISO 9001 Standart Maddeleri:

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgelendirme süreci belirli adımlardan oluşmaktadır. Bu sürecin hızlı ve kolay bir şekilde yürütülebilmesi için belge başvurusu yapacak şirketlerin bir danışmanlık firmasından destek alması tavsiye edilmektedir. Danışmanlık firmaları, belge başvurusundan önce şirket faaliyetlerinin ISO 9001 standart kriterlerine uygun hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eksiklerin saptanması, ilgili personellere eğitimler verilmesi, dokümantasyon çalışmaları, risk analizleri ve gerekli durumlarda örnek denetimler danışmanlık hizmeti kapsamına dahil edilmektedir.

ISO 9001:2015 belgelendirme süreci özetle şu adımlar oluşmaktadır:

Ön Hazırlık

Firma içerisinde gerekli evrak ve dokümanların belge başvurusu için hazırlanması

Belge Başvurusu

ISO 9001 belgesi almak için hazırlıkları tamamlandıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşu olan firmamıza başvuru yapmalısınız.

Ön Denetim

Elimize ulaşan dokümanlar değerlendirilir ve bu dokümanlar üzerinden bir ön denetim gerçekleştirilir. Eğer dokümanlarda bir problem tespit edilmezse, işletme sahalarında yerinde denetimler gerçekleştirilmesi için denetçiler gönderir.

Düzenleyici Faaliyetler

Denetçiler, yaptıkları denetimlerin sonuçlarını raporlar. Denetim raporlarına göre eğer ISO 9001 KYS’ye ilkelerine aykırı bir durum söz konusu ise şirketten bunları düzeltmesi talep edilir.

Belgelendirme

Son aşamada ISO 9001 denetçilerinin hazırladıkları raporlar kuruluşumuz tarafından kontrol edilir. Gerekli koşullar sağlanıyor ise şirkete 9001 Belgesi takdim edilir.

ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar ?

ISO 9001 belgesi, işletmenizin kalite yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir. ISO 9001 belgesi almak, işletmenize birçok fayda sağlar. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

– Müşteri memnuniyetini artırır: Müşterilerinizin işletmenizin kaliteli ürün ve hizmet sunduğuna güvenmesini sağlar. Böylece müşteri sadakati, tekrar satış oranı ve referans sayısı artar.
– Sürekli iyileştirme sağlar: ISO 9001 belgesi, işletmenizin süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmesini, ölçmesini ve iyileştirmesini gerektirir. Böylece işletmeniz daha verimli, etkin ve yenilikçi olur.
– Maliyetleri azaltır: İşletmenizin israfı, hataları ve fireyi azaltmasına yardımcı olur. Böylece maliyetleri düşürür, karlılığı artırır ve rekabet gücünü yükseltir.
– Pazar payını genişletir: ISO 9001 Sertifikası ile, işletmenizin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla fırsat yakalamasını sağlar. ISO 9001 belgesi olan işletmeler, ihalelere katılabilir, yeni müşteriler kazanabilir ve ihracat yapabilir.
– Kurumsal imajı güçlendirir: ISO 9001 belgesi, işletmenizin kalite bilincine sahip olduğunu ve müşterilerine değer verdiğini gösterir. Böylece kurumsal imajınız güçlenir, marka değerinizi yükseltir ve itibarınız artar.

ISO 9001 belgesi almak için neler yapmanız gerektiğini öğrenmek isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman kadromuz, sizlere danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri sunarak ISO 9001 belgesi almanızda yardımcı olacaktır.

 

ISO 9001 Belgesinin Fiyatı Ne Kadardır?

9001 Belgesi kullanım durumlarına göre farklı akreditasyon tipine ve çalışmakta olan toplam personel sayısına bağlı olarak uygulanan denetim gün sayılarına bağlı olarak fiyatlarında farklılıklar gösterir. Belgelendirme işlemi için kuruluşun çalışma alanı, belgenin kullanım amacı ve personel sayısı gibi değişkenler fiyatların hesaplanmasında farklılıklar meydana getirir. Kuruluşun prestijinde önemli bir yer tutan ISO 9001 belgesini almak, ödemiş olduğunuz belgelendirme ücretini  ilerde karşılayacak artılar sağlar. ISO 9001 belgesi sahibi olmak isteyen kuruluşlar profesyonel destek alarak, belgelerini daha sağlıklı adım atarak alabilir.

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir ?

ISO 9001 belgesini, herhangi bir kuruluş veya işletme alabilir. Belge, kalite yönetim sistemi gereksinimlerini karşıladığı doğrulandığında verilir. Bu nedenle, ISO 9001 belgesi almak isteyen herhangi bir kuruluş, belgeyi alabilmek için gerekli olan tüm şartları karşılamalıdır.

ISO 9001 Belge Yenilemesi Ne Zaman?

ISO 9001 Belgesi her 3 yılda bir yenilenir ve her sene gözetim denetimi yapılmaktadır.