Kişisel Koruyucu Ekipman CE Nedir?

Kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi, belirli özelliklere sahip koruyucu ekipmanlar için düzenlenmektedir. Bu ürünlerle ilgili yürürlükte olan AB yönetmelikleri kapsamına giren üreticilerin kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi alması gerekmektedir. Bu sayede ürünlerin tasarım, üretim ve kullanımı sırasında insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden riskler en aza indirilebilmektedir. Kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi bulunan ürünler diğer CE belgeli ürünlerde olduğu gibi Avrupa pazarına kolaylıkla sunulabilmektedir. Belge sahibi olmak isteyen üreticilerin, ürünün ihtiva ettiği risk düzeyine ve kategorisine göre onaylanmış kuruluşlarla beraber çalışması gerekebilmektedir.

Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği

Kişisel koruyucu ekipmanlara 2016/425 (AB) Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi düzenlenmektedir. Bu yönetmelik 21 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. 2016/425 Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle beraber önceki 89/686/EEC Direktifi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik, AB mevzuatlarına uyum kapsamında ülkemizde uyumlaştırılarak yayınlanmıştır. 1 Mayıs 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve 89/686/EEC’i esas olan önceki yönetmelik geçerliliğini yitirmiştir.

2016/425 Yönetmeliği, üreticilerin kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi’ni alması için ürünün karşılaması gereken temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirtmektedir. Yönetmelik, kişisel koruyucu ekipmanı şu şekilde tanımlamaktadır: Sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak üzere giyilmek veya tutulmak için tasarlanmış ve üretilmiş ekipman. Bu ekipmanların değiştirilebilir bileşenleri de yine kişisel koruyucu ekipman kategorisine girebilmektedir. Ürün tanımlamaları ile ilgili daha detaylı bilgiler yönetmelik içerisinde mevcuttur.

Yönetmelikte koruyucu ekipmanlar için üç farklı risk seviyesi bulunmaktadır. Kategori 1, kullanıcıyı minimum risklere karşı korumak için tasarlanmış ürünlerden oluşmaktadır. Kategori 3’te kullanıcıyı çok ciddi risklere karşı korumak için tasarlanmış ürünler yer almaktadır. Kategori 2 ise bu iki kategoride listelenmeyen ekipmanları kapsamaktadır.

Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği, her risk grubundaki ürünler için geçerli olan ortak özellikleri de tanımlamaktadır. Bunlar, ergonomi, uygun malzeme, rahatlık ve etkinlik, hafiflik ve dayanıklık vb gibi parametrelerdir. Ayrıca, farklı risk gruplarında yer alan farklı ürünler için spesifik kriterler de açıklanmaktadır. Kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi almak için bu kriterlerin sağlanması ve ilgili ürüne ait uluslararası standartlara uyulması gerekmektedir.

Kişisel Koruyucu Donanım CE Belgesi Nasıl Alınır?

Kişisel koruyucu ekipmanlar için en kritik konulardan biri CE belgelendirme sürecinde onaylanmış kuruluşa ihtiyaç olup olmadığıdır. Bu noktada, risk seviyesinde kategori 1’e giren ürünler için onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulmamaktadır. Yani üretici uygunluk beyanını doğrudan kendisi yapabilmektedir. Fakat diğer iki kategoriye ürünler için bir onaylanmış kuruluşa gerek vardır. Kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi için gerekli olan tüm çalışmalar; testler, analizler, dokümantasyon, uygunluk beyanının ve AB tip inceleme sertifikasının hazırlanması vb gibi çalışmaların hepsi onaylanmış kuruluşun gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Bu kuruluşlar, üretici firmanın üretim tesislerini de ziyaret etmekte ve üretim safhasındaki çalışmaların da yönetmelik gerekliliklerine uygun bir şekilde yapıldığını doğrulamaktadır.

Belge almak için bir diğer önemli konu da elbette teknik dosya hazırlanmasıdır. Üretici firma tek başına veya onaylanmış kuruluş ile beraber belgelendirilecek ürünün sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığını göstermek amacıyla bir teknik dosya hazırlamaktadır. Bu dosya içerisinde bulunması gerekenleri şöyle özetleyebiliriz:

  • Ürünün tanımı ve kullanım amacı bilgis
  • Risk analizleri
  • Sağlık ve güvenlik gerekliliklerini listesi
  • Ürüne ait teknik resimler
  • Referans alınan standartlar, şartnameler ve mevzuatlar
  • Yapılan hesaplamalar, analizler ve testler ve bunlara iar raporlar
  • Ürüne ait kullanım kılavuzu
  • Tekli ve seri üretimlerde kullanılan talimatlar

Ürünlerin sağlık ve güvenlik gereksinimleri yönetmeliğe uygun şekilde doğrulandıktan sonra ve üretim sahaları denetlenip tespit edilen uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra CE belgelendirme süreci tamamlanmaktadır.

Kişisel Koruyucularda CE Belgesinin Faydaları

Kişisel koruyucu ekipmanların tanımı oldukça geniştir ve bu ekipmanlar birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkelerinin de bu konuda iyi bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu pazara ürün sokabilmek için kişiel koruyucu ekipman CE Belgesi’ne ihtiyaç duyulmaktadır. Üreticiler CE Belgesi alarak bu ürünleri Avrupa’ya ithal edebilmektedir. Çünkü bu belge ürünlerin AB içerisinde serbest bir şekilde dolaşmasını sağlamaktadır.

Kişiel koruyucu ekipman CE Belgesi alan üreticiler aynı zamanda paydaşları nezdindeki itibarını da artırabilmektedir. Çünkü müşteriler her zaman güvenilir ve sertifikalı ürünleri daha fazla tercih etmektedir. Firmalar bu sayede piyasadaki rekaber avantajını da eline geçirebilmektedir.