Yönetim Sistemleri Eğitimleri, katılımcılara ISO 9001, 14001, 22000, 45001 vb gibi yönetim sistemleri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sistemlerin bazıları faaliyet alanından bağımsız olarak her türlü kuruluşa uygulanabilirken bazıları ise sektörel sistemlerdir. Firmalar, bu sistemleri kendi bünyelerinde kurup işler hale getirmeden önce mutlaka yönetim sistemleri eğitimlerini almaları gerekmektedir. Yönetim sistemleri eğitimleri, ilgili standart özelinde düzenlenmekte ve katılımcılar o standardın maddeleri ve işletmeye nasıl uygulanacağı hakkında bilgi almaktadır. Bu eğitimler temel bilgilendirme eğitimi olarak organize edilebildiği gibi katılımcı profiline bağlı olarak farklı amaçlarla da düzenlenebilmektedir.

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Kapsamı ve İçeriği

Yönetim sistemleri eğitimleri genel olarak şu sistemler hakkında olmaktadır:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbı Cihazlar Yönetim Sistemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi
 • ISO 13027 Hijyen ve Sanitasyon Sistemi

Eğitimler, ilgili yönetim sistemi hakkında temel bilgilendirmeler yapabildiği gibi şu amaçlarla da düzenlenebilmektedir:

 • Yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan dokümantasyon yapısının özelliklerini ve gereklilikleri anlamak
 • İç denetçi ve baş denetçi olmak isteyen adaylara gerekli eğitimleri vermek
 • Katılımcılara, revize olan standartların bir önceki revizyondan ne tür farklılıklar içerdiğini anlatmak
 • Birbirine paralel olarak hazırlanmış bazı sistemleri beraber anlatmak

Bu bağlamda yönetim sistemleri eğitimleri örnekleri şu şekilde olmaktadır:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 + ISO 22000 Yönetim Sistemleri Entegre Bilgilendirme Eğitimi
 • AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon ve Uygulama Eğitimi

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Detayları

Yönetim sistemlerinin temel konu başlıklarının şunlar olduğunu söyleyebiliriz:

 • ISO … nedir, neden önemlidir?
 • ISO … nasıl uygulanır?
 • ISO … kimler tarafından uygulanır?
 • ISO … standardının tarihçesi ve geçmiş sürümleri
 • ISO … standardının maddeleri ve açıklamaları
 • ISO … iç denetçilerinin / baş denetçilerinin sahip olması gereken özellikler ve bilmesi gereken bilgiler
 • ISO … kapsamında hangi dokümanlar hazırlanmalıdır?
 • ISO … belgelendirme süreci / ISO … Belgesi nasıl alınır?
 • ISO … standardını uygulayan kuruluşların sahip olduğu avantajlar
 • ISO … ile ilgili örnek uygulamalar

Yönetim Sistemleri Eğitimlerini Kimler Almalı

Temel bilgilendirme amacı taşıyan yönetim sistemleri eğitimleri genellikle herkese açık bir şekilde düzenlenmektedir. İşletmelerdeki kalite yöneticileri ve çalışanlarının bu eğitimlere mutlaka katılması gerekirken ilgili standart hakkında bilgi almak, bu konuda kendini geliştirmek ve bu alanda kariyer hedefleri olan kişiler de eğitimlere katılabilirler. Bu eğitimler, bir şirkette yaptığ iş, sahip olduğu unvan ve uzmanlık alanı ne olursa olsun herkes için çok değerli bilgiler içermektedir. İç denetçi / baş denetçi eğitimleri de ilgili yönetim sisteminin denetçisi olmak isteyen kişiler için son derece önemlidir. Bir standardın işletme içerisinde uygulanmasından sorumlu çalışanlar, güncellenen standartların bir önceki revizyona göre içerdiği farklılıkları gösteren geçiş eğitimlerine de mutlaka katılmalıdır.

Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Faydaları

Yönetim sistemleri eğitimlerinin katılımcılara sağladığı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

 • Katılımcılar, bu eğitimlere katılarak ilgili sistem hakkında temel bilgiler edinir.
 • İç denetçi / baş denetçi olabilmenin şartlarını öğrenebilir.
 • Sistemin nasıl uygulanacağını konu hakkındaki uzmanlardan hızlı bir şekilde öğrenir ve bu sayede vakit kazanır.
 • Bu alanda kariyer hedefi olan kişiler yönetim sistemleri eğitimlerine katılarak kariyerleri için çok önemli bir adım atmış olurlar.
 • Katılımcılar, geçiş eğitimleri sayesinde standardın mevcut sürümünün getirdiği yenilikleri ve farklıları öğrenirler ve bu sayede gelişmeleri yakından takip edebilir.
 • Belgelendirme süreci hakkında bilgi sahibi olur ve böylelikle alınması gereken belgeler için çok daha hızlı ve doğru planlamalar yapılabilir.