ISO 9001 Nedir ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, şirketlerin müşteri memnuniyetini sağlamak ve yasal gereklilikleri karşılamak için ihtiyaç duyduğu Kalite Yönetim Sistemi esaslarını açıklamaktadır. ISO 9001 Belgesi sahibi işletmeler kaliteli ürün veya hizmetler ürettiklerini ve iş süreçlerini bu doğrultuda düzenlediklerini paydaşlarına beyan etmiş olurlar.

Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve şartlara uygun şekilde işleten şirketler, yetkili belgelendirme kuruluşlarından ISO 9001 Belgesi alabilmektedir. Bu belge belirli ürün, sistem ya da süreçler için değil, doğrudan kurumun kendisine verilmektedir. Uluslararası geçerliliği bulunan bu sertifika, faaliyet alanı veya büyüklüğü fark etmeksizin tüm işletmelere hitap etmektedir.

ISO 9001 standardı, günümüzde diğer birçok kalite sistemi ve uluslararası standardın da temelini oluşturmaktadır. Enerji, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, tıbbi cihazlar gibi alanlarda geliştirilen yönetim sistemlerinin özünde ISO 9001 yer almaktadır. Bu nedenle, Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alan kuruluşlar, ihtiyaç duydukları diğer belgeleri de hızlı bir şekilde alabilmekte, sektör veya ürün bazlı yönetim sistemlerini kolaylıkla kurabilmektedir.

ISO 9001:2015 Standardı:

ISO 9001 standardı belirli periyotlarda güncellenmektedir. En güncel versiyonu olan ISO 9001:2015 yürürlüktedir ve kalite yönetim sistemi kurmak isteyen şirketler bu standardı referans almaktadır. Her versiyonun bir öncekindeki eksikleri düzeltmesi ve yeni iş modellerini, trendleri ve yaklaşımları kapsaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, son versiyonda süreç yaklaşımının öne çıkarıldığını, risk yönetimi ve düzeltici & önleyici faaliyetlerin vurgulandığını ve KYS ile ilgili üst yönetimin sorumluluğunun artırıldığını söyleyebiliriz.

ISO 9001’in temel ilkeleri şunlardır:

ISO 9001:2015 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgelendirme süreci belirli adımlardan oluşmaktadır. Bu sürecin hızlı ve kolay bir şekilde yürütülebilmesi için belge başvurusu yapacak şirketlerin bir danışmanlık firmasından destek alması tavsiye edilmektedir. Danışmanlık firmaları, belge başvurusundan önce şirket faaliyetlerinin ISO 9001 standart kriterlerine uygun hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eksiklerin saptanması, ilgili personellere eğitimler verilmesi, dokümantasyon çalışmaları, risk analizleri ve gerekli durumlarda örnek denetimler danışmanlık hizmeti kapsamına dahil edilmektedir.

ISO 9001:2015 belgelendirme süreci özetle şu adımlar oluşmaktadır:

Ön Hazırlık

Firma içerisinde gerekli evrak ve dokümanların belge başvurusu için hazırlanması

Belge Başvurusu

ISO 9001 belgesi almak için hazırlıkları tamamlandıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşu olan firmamıza başvuru yapmalısınız.

Ön Denetim

Elimize ulaşan dokümanlar değerlendirilir ve bu dokümanlar üzerinden bir ön denetim gerçekleştirilir. Eğer dokümanlarda bir problem tespit edilmezse, işletme sahalarında yerinde denetimler gerçekleştirilmesi için denetçiler gönderir.

Düzenleyici Faaliyetler

Denetçiler, yaptıkları denetimlerin sonuçlarını raporlar. Denetim raporlarına göre eğer ISO 9001 KYS’ye ilkelerine aykırı bir durum söz konusu ise şirketten bunları düzeltmesi talep edilir.

Belgelendirme

Son aşamada ISO 9001 denetçilerinin hazırladıkları raporlar kuruluşumuz tarafından kontrol edilir. Gerekli koşullar sağlanıyor ise şirkete 9001 Belgesi takdim edilir.

ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar ?

9001 Kalite Yönetim Sistemi, uluslararası düzeyde geçerli olan ve tüm kamu ve özel sektör işletmelerini kapsayan bir sistemdir. Bu bağlamda, işletmelere doğrudan ve dolaylı olarak birçok fayda sağlamaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Kaliteli ürün ve hizmetler sayesinde müşteri memnuniyetinde gözle görülür iyileşme sağlanır. Daha mutlu müşteriler daha fazla ürün satışı anlamına gelir. Bu da şirketlerin müşteri portföyünü zamanla genişletmesini sağlar.
  • Müşteri bağlılığı artar, müşteri şikayetleri azalır.
  • Kurumsal itibar ve marka değeri yükselir.
  • Farklı pazarlara girmek kolaylaşır.
  • Çalışanların kalite konusundaki farkındalıkları, çalışma motivasyonları, yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma bağlılıkları artar.
  • İş süreçlerindeki hatalar azalır; daha verimli ve düşük maliyetli süreçler oluşturulur.
  • Bu Belgeyi alan şirketler, rakiplerine karşı daha avantajlı hale gelir.
  • Daha etkili paydaş ilişkileri geliştirilir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Fiyatı Ne Kadardır?

9001 Belgesi kullanım durumlarına göre farklı akreditasyon tipine ve çalışmakta olan toplam personel sayısına bağlı olarak uygulanan denetim gün sayılarına bağlı olarak fiyatlarında farklılıklar gösterir. Belgelendirme işlemi için kuruluşun çalışma alanı, belgenin kullanım amacı ve personel sayısı gibi değişkenler fiyatların hesaplanmasında farklılıklar meydana getirir. Kuruluşun prestijinde önemli bir yer tutan ISO 9001 belgesini almak, ödemiş olduğunuz belgelendirme ücretini  ilerde karşılayacak artılar sağlar. ISO 9001 belgesi sahibi olmak isteyen kuruluşlar profesyonel destek alarak, belgelerini daha sağlıklı adım atarak alabilir.

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir ?
ISO 9001 Yenilemesi Ne Zaman?

ISO 9001 Belgesi her 3 yılda bir yenilenir ve her sene gözetim denetimi yapılmaktadır.