iso 9001:2015 kalite yönetim sistemi nedir ne işe yarar?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001:2015, uluslararası bir standart olan ISO 9001’in en güncel versiyonudur. Bu standart, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi kurmasını ve bu sistemi etkin bir şekilde yönetmesini sağlamak için belirlenmiş bir dizi gereklilikleri içerir.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, bir organizasyonun müşteri beklentilerini karşılamak, sürekli iyileşme sağlamak ve iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanılan bir araçtır. Bu standart, bir organizasyonun kalite politikasını belirlemesini, hedeflerini saptamasını, süreçlerini belirlemesini ve performansını ölçmesini sağlar.

Bir ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi kurmak, organizasyonun kalite odaklı bir kültür oluşturmasına yardımcı olur. Bu sistem, çalışanların kaliteye olan bağlılığını artırır, iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesini sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin İşe Yarar Faydaları

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, bir organizasyona birçok fayda sağlar. İşte bu sistemin işe yarar faydalarından bazıları:

1. Müşteri Memnuniyetinin Artması

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyetini artırmak için birçok gereklilik içerir. Bu gereklilikler, müşteri beklentilerini anlamayı, müşteri geri bildirimlerini değerlendirmeyi ve sürekli iyileşme sağlamayı hedefler. Bir organizasyonun müşteri memnuniyetini artırması, müşteri sadakatini ve tekrar eden işleri artırabilir.

2. Süreçlerin Daha Etkin Yönetilmesi

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, bir organizasyonun süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu sistem, süreçlerin belirlenmesini, belgelendirilmesini, izlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini içerir. Süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, hataların azalmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve iş süreçlerinin daha iyi bir şekilde akması sağlar.

3. Rekabet Gücünün Artması

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, bir organizasyonun rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur. Bu sistem, kalite odaklı bir kültür oluşturarak, müşteri beklentilerini karşılamayı ve sürekli iyileşmeyi hedefler. Bir organizasyonun rekabet gücü arttıkça, müşterilerin tercih etme olasılığı da artar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Güncelleme Tarihi ve Yapılan Değişiklikler

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2008’in yerini almıştır. Bu güncelleme, ISO 9001 standardının daha da etkin ve güncel bir hale getirilmesini sağlamıştır. ISO 9001:2015’in yayınlanma tarihi 23 Eylül 2015’tir.

ISO 9001:2015 güncellemesiyle birlikte birçok değişiklik yapılmıştır. İşte ISO 9001:2015’te yapılan bazı önemli değişiklikler:

1. Risk Tabanlı Düşünce Yaklaşımı

ISO 9001:2015, risk tabanlı düşünce yaklaşımını vurgular. Bu yaklaşım, bir organizasyonun riskleri belirlemesini, analiz etmesini ve yönetmesini sağlar. Bu sayede, bir organizasyon sürekli olarak riskleri azaltabilir ve fırsatları değerlendirebilir.

2. İyileştirme Odaklı Yaklaşım

ISO 9001:2015, sürekli iyileştirme odaklı bir yaklaşımı teşvik eder. Bu yaklaşım, bir organizasyonun süreçlerini ve performansını sürekli olarak gözden geçirmesini ve iyileştirmesini sağlar. Bu sayede, bir organizasyon sürekli olarak daha iyi sonuçlar elde edebilir.

3. Liderlik ve İş Sürekliliği

ISO 9001:2015, liderlik ve iş sürekliliği konularına daha fazla vurgu yapar. Bu standart, bir organizasyonun liderlik rolünü belirlemesini ve iş sürekliliği planlamasını yapmasını sağlar. Liderlik ve iş sürekliliği, bir organizasyonun başarılı olması için önemli faktörlerdir.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, bir organizasyonun kalite odaklı bir kültür oluşturmasına yardımcı olan etkili bir araçtır. Bu sistem, müşteri memnuniyetini artırır, süreçleri etkin bir şekilde yönetir ve rekabet gücünü artırır. ISO 9001:2015’in güncellenmesiyle birlikte risk tabanlı düşünce yaklaşımı ve sürekli iyileştirme odaklı yaklaşım gibi yeni özellikler eklenmiştir. Bu güncelleme, ISO 9001 standardının daha da etkin ve güncel bir hale getirilmesini sağlamıştır.

TS EN ISO 9001:2015 Standart Maddeleri – Kalite Yönetim Sistemi için Gereksinimler

TS EN ISO 9001:2015, kalite yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini sağlamak için gereken gereksinimleri belirler. İşte TS EN ISO 9001:2015 standart maddeleri:

1. Kapsam

Bu madde, standartın kapsamını belirler. Bir organizasyonun hangi faaliyetleri kapsadığını ve hangi faaliyetleri kapsamadığını açıklar.

2. Atıf Yapılan Standartlar

Bu madde, TS EN ISO 9001:2015 standartına atıfta bulunan diğer standartları belirler. Bu standartlar, kalite yönetim sistemi için gereken ek gereksinimleri içerebilir.

3. Terimler ve Tanımlar

Bu madde, standartta kullanılan terimlerin ve tanımların listesini sağlar. Bu terimlerin doğru bir şekilde anlaşılması, standartın uygulanmasını kolaylaştırır.

4. Kalite Yönetim Sistemi

Bu madde, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi kurmasını ve uygulamasını gerektiren gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, organizasyonun kalite politikasını oluşturma, kalite hedeflerini belirleme, kaynakları yönetme ve süreçleri kontrol etme gibi konuları içerir.

5. Yönetim Sorumluluğu

Bu madde, organizasyonun üst yönetiminin kalite yönetim sistemi üzerindeki sorumluluklarını belirler. Bu sorumluluklar, liderlik, politika oluşturma, kaynak sağlama ve performans değerlendirmeyi içerir.

6. Kaynak Yönetimi

Bu madde, organizasyonun kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmesini gerektiren gereksinimleri belirler. Bu kaynaklar, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı ve izleme ve ölçme ekipmanını içerir.

7. Ürün Gerçekleştirme

Bu madde, organizasyonun ürün veya hizmetlerini gerçekleştirirken izlemesi gereken gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, planlama, tasarım, tedarikçi yönetimi, üretim süreci ve müşteri ile iletişimi içerir.

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Bu madde, organizasyonun performansını ölçmesi, analiz etmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi gereken gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, izleme ve ölçme, iç denetim, doğrulama ve düzeltici faaliyetleri içerir.

TS EN ISO 9001:2015 standart maddeleri, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde kurmasını ve uygulamasını sağlar. Bu standart, müşteri memnuniyetini artırmak, süreçleri iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için önemli bir araçtır.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir