LVD testi nedir,LVD (Low Voltage Directive) yönetmeliği

Elektronik cihazlar ve elektrikli ekipmanlar hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Evlerimizde kullandığımız beyaz eşyalardan, ofislerimizdeki bilgisayarlara kadar birçok ürün, elektrikle çalışan cihazlardır. Bu ürünlerin kullanımı sırasında güvenlik endişeleri ortaya çıkmaktadır. LVD testi, yani (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi testi, elektrikli ürünlerin güvenlik değerlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazıda LVD testinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, önemini  ve hangi yönetmelik kapsamında olduğunu detaylarıyla inceleyeceğiz.

LVD Testi Nedir?

LVD (Low Voltage Directive), alçak gerilim direktifi anlamına gelir ve Avrupa Birliği (AB) tarafından elektrikli ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir direktiftir. LVD, AB içindeki üye ülkelerde satılan ve kullanılan elektrikli ürünlerin belirli güvenlik standartlarına uygun olduğunu sağlamayı hedefler.

LVD testi, elektrikli ürünlerin güvenlik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir test sürecidir. Bu test, ürünlerin düşük gerilimli (50-1000V AC, 75-1500V DC) elektrikli cihazların elektrik şebekesine bağlanmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri belirlemeyi amaçlar.

LVD Testi Neden Yapılır?

LVD testi, elektrikli ürünlerin güvenlik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Bu test, ürünlerin düşük gerilimli (50-1000V AC, 75-1500V DC) elektrik şebekesine bağlanmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri belirlemeyi amaçlar. LVD testi, kullanıcıların elektrik çarpması, yangın, aşırı ısınma gibi risklerle karşılaşma olasılığını azaltmak için yapılır. Aynı zamanda ürünlerin tasarımında, yapımında ve kullanımında oluşabilecek elektriksel riskleri belirlemek ve önlemek amacıyla gerçekleştirilir. Bu test sayesinde, elektrikli ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması hedeflenir.

Ayrıca LVD testi, ürünün güvenlik açısından değerlendirilmesini sağlar ve CE belgesi alabilmesi için bir gerekliliktir. Üreticiler, ürünlerini LVD testine tabi tutarak güvenlik standartlarına uygunluğunu kanıtlayabilir ve CE belgesi alabilir. Bu sayede ürünleri AB pazarında serbestçe dolaşabilir ve tüketicilere güvenli bir şekilde sunulabilir.

LVD Yönetmeliği ve Yasal Zorunluluk:

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Yönetmeliği, Avrupa Birliği (AB) tarafından düşük gerilimli elektrikli ekipmanların piyasaya arzı ve serbest dolaşımı için belirlenen bir mevzuattır. Bu yönetmelik, elektrikli ekipmanların güvenli bir şekilde tasarlanmasını, üretilmesini ve kullanılmasını sağlamayı hedefler.

LVD yönetmeliği, 2014/35/EU numaralı direktif olarak yayınlanmıştır ve daha önceki düşük gerilim direktiflerinin yerini almıştır. Bu yönetmelik, AB içindeki tüm üye ülkelerde yürürlüğe girmiştir ve elektrikli ekipmanların AB pazarında serbest dolaşımını sağlamak için zorunlu bir gereklilik olarak kabul edilir.

LVD yönetmeliği, düşük gerilimli elektrikli ekipmanları kapsayan bir dizi konuyu kapsar. Bu ekipmanlar, 50-1000V AC (Alternatif Akım) veya 75-1500V DC (Doğru Akım) arasında çalışan ve insanların veya mülkün güvenliğini etkileyebilecek potansiyel riskler taşıyan ekipmanlardır.

Yönetmelik, elektrikli cihazların tasarım, yapım, performans ve etiketleme gibi yönlerini kapsayan belirli gereklilikleri belirler. Bunlar arasında elektriksel güvenlik, izolasyon, koruma, ısı dağılımı, elektromanyetik uyumluluk gibi unsurlar yer alır.

LVD yönetmeliği, üreticilerin elektrikli ekipmanlarını belirli güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlamalarını, üretmelerini ve piyasaya sürmelerini gerektirir. Üretici, ekipmanını LVD testine tabi tutarak güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu kanıtlamalıdır. Ayrıca, üretici ekipmanına uygunluk beyanı ve CE işaretlemesi gibi adımları da tamamlamalıdır.

LVD yönetmeliği, tüketicilerin güvenli elektrikli ekipmanlara erişimini ve kullanımını sağlamayı amaçlayan önemli bir mevzuattır. Bu yönetmelik sayesinde, AB pazarında satılan elektrikli ekipmanların belirli güvenlik standartlarına uygun olduğu ve tüketicilere güvenli bir şekilde sunulduğu güvence altına alınmaktadır.

LVD Testinin Uygulandığı Ürünler

 1. Elektrikli Ev Aletleri
 2. Bilgisayar ve İletişim Ekipmanları
 3. Endüstriyel Makineler ve Ekipmanlar
 4. Aydınlatma Ürünleri
 5. Elektrikli Oyuncaklar
 6. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

LVD Test Standartları:

LVD testi için gerekli olan hormonize standartlar, ürünün kategorisine ve kullanım amacına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. LVD testi genel olarak IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartlarına dayanır. İşte bazı yaygın hormonize standartlar:

 1. IEC 60335: Ev ve Benzeri Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Standartları: Bu standart, ev aletleri ve benzeri elektrikli cihazlar için güvenlik gerekliliklerini belirler. Örnek olarak, bu standart beyaz eşyalar, elektrikli süpürgeler, ütüler, fırınlar gibi ev kullanımındaki cihazları kapsar.
 2. IEC 60950: Bilgi Teknolojisi Ekipmanları İçin Güvenlik Standartları: Bilgi teknolojisi ekipmanları için güvenlik gerekliliklerini belirleyen bu standart, bilgisayarlar, yazıcılar, router’lar, telefonlar gibi bilgi teknolojisi ürünlerini kapsar.
 3. IEC 60065: Ses ve Görüntü İçin Eğlence Elektronik Ekipmanları İçin Güvenlik Standartları: Bu standart, televizyonlar, radyolar, hoparlörler, müzik sistemleri gibi ses ve görüntü ekipmanları için güvenlik gerekliliklerini belirler.

Bu standartlar, LVD testi sırasında ürünlerin güvenlik özelliklerini değerlendirmek için kullanılır. Ancak, ürünün spesifik kullanım amacına veya sektöre bağlı olarak farklı standartlar da gerekebilir. LVD testi için uygulanacak hormonize standartlar, ürünün detaylarına ve pazarlama amacına göre belirlenir.

LVD Testi Nasıl Yapılır?

 1. Test Sürecinin Belirlenmesi: LVD testine başlamadan önce, hangi testlerin yapılacağı ve hangi standartların takip edileceği belirlenmelidir. Bu, ürünün türüne, kullanım amacına ve ilgili yönergelerin gerekliliklerine göre belirlenir.
 2. Test Planının Oluşturulması: Test raporunun hazırlanması için bir test planı oluşturulmalıdır. Bu plan, hangi testlerin yapılacağını, test sürecinin detaylarını, kullanılacak ekipmanları ve test prosedürünü içermelidir.
 3. Testlerin Gerçekleştirilmesi: LVD testleri, uygun test ekipmanları ve prosedürleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu testler, ürünün elektriksel güvenlik, izolasyon, koruma seviyesi, ısı dağılımı gibi unsurlarını değerlendirir. Testlerin doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için kalifiye uzmanlar veya test laboratuvarları tarafından yapılması önerilir.
 4. Test Sonuçlarının Kaydedilmesi: Her test aşamasında elde edilen veriler ve sonuçlar kaydedilmelidir. Bu, test sürecinin izlenebilirliğini sağlar ve test raporunun güvenilirliğini artırır. Ölçümler, gözlemler ve test sonuçları gibi veriler kaydedilmelidir.
 5. Değerlendirme ve Analiz: Elde edilen test sonuçları değerlendirilmeli ve analiz edilmelidir. Bu, ürünün test standartlarına uygunluğunu belirlemek için önemlidir. Her bir testin sonucu, belirlenen standartlara göre değerlendirilmeli ve gerekli kriterlere uygun olup olmadığı belirtilmelidir.

LVD Test Raporunun Hazırlanması:

LVD (Low Voltage Directive) test raporu, bir ürünün LVD testlerinden geçtiğini ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu doğrulayan resmi bir belgedir. Bu rapor, ürünün test süreci, yapılan testlerin sonuçları ve değerlendirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.

LVD test raporu, test sürecinin ayrıntılı bir açıklamasını, yapılan testlerin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içermelidir. Raporun, standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesi ve raporlama gerekliliklerini karşılaması önemlidir.

CE İşaretlemesi ve Uygunluk Beyanı: LVD test raporu, ürünün CE işaretlemesi ve uygunluk beyanı için temel belgelerden biridir. Raporda belirtilen sonuçlar, üretici veya yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından kullanılarak CE işaretlemesi ve uygunluk beyanı düzenlenir.

LVD test raporu, ilgili otoritelere sunulabilir veya müşterilere sağlanabilir. Raporun güncel, doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Ayrıca, test raporu, herhangi bir sertifikasyon veya onay gerektiren durumlarda kullanılabilir.

LVD ve EMC Testlerinin Birlikte Kullanımı:

LVD (Low Voltage Directive) ve EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) testleri genellikle birlikte kullanılır. Hem LVD hem de EMC Testi, elektrikli ürünlerin güvenliğini ve performansını değerlendirmeyi amaçlayan test süreçleridir.

LVD testi, elektrikli ürünlerin düşük gerilimli elektrik şebekesine bağlanmasıyla ilgili güvenlik risklerini belirlemeyi hedefler. Bu test, ürünün izolasyonu, koruma düzeyi, elektrik bağlantıları, ısı dağılımı gibi elektriksel güvenlik unsurlarını inceler.

EMC testi ise, elektrikli ürünlerin elektromanyetik uyumluluğunu değerlendirir. Bu test, ürünün elektromanyetik alanda yaydığı veya elektromanyetik alandan etkilendiği potansiyel etkileşimleri belirlemeyi amaçlar. Ürünün elektromanyetik yayılması, elektromanyetik parazitlere karşı dayanıklılığı, elektromanyetik ortamdan etkilenmeme yeteneği gibi unsurlar değerlendirilir.

LVD ve EMC testleri birlikte kullanılır çünkü elektrikli ürünlerin hem güvenlik açısından uygun olması hem de elektromanyetik uyumluluğa sahip olması gerekmektedir. Elektrikli bir ürün, LVD testinden geçerek elektriksel güvenlik gerekliliklerini karşılamalı ve CE belgesi almalıdır. Ancak aynı ürün aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerini de karşılamalı ve EMC testinden geçmelidir. Böylece ürün, hem güvenlik açısından uygun hem de elektromanyetik ortamda sorun oluşturmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olur.

LVD ve EMC testleri, elektrikli ürünlerin hem insan güvenliğini sağlamasını hem de elektromanyetik ortamda diğer cihazlarla uyumlu çalışmasını sağlamak amacıyla birlikte değerlendirilir. Bu testlerin tamamlanması, ürünün pazarda güvenli bir şekilde satılabilmesi ve kullanılabilmesi için önemli bir gerekliliktir.

LVD Test Cihazının Özellikleri:

LVD (Low Voltage Directive) test cihazları, elektrikli ürünlerin güvenlik özelliklerini değerlendirmek ve LVD testi gerekliliklerini karşılamak için kullanılan özel ekipmanlardır. Bu cihazlar, elektrikli ürünlerin düşük gerilimli elektrik şebekesiyle uyumlu olduğunu doğrulamak için çeşitli testler gerçekleştirir. İşte LVD test cihazlarının bazı özellikleri:

 1. İzolasyon Testi: LVD test cihazları, ürünün izolasyon seviyesini değerlendirmek için izolasyon testi yapabilir. Bu test, ürünün yalıtımının ne kadar etkili olduğunu ölçer ve izolasyon hatası durumunda güvenlik risklerini tespit eder.
 2. Elektriksel Güvenlik Testleri: LVD test cihazları, ürünün elektriksel güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için çeşitli testler yapabilir. Bunlar arasında topraklama testi, izolasyon direnci testi, kaçak akım testi, koruma seviyesi testi gibi testler yer alır.
 3. Fonksiyonel Testler: LVD test cihazları, ürünün belirli fonksiyonlarını ve işlevlerini test etmek için uygun özelliklere sahip olabilir. Örneğin, düğmelerin, bağlantı noktalarının ve kontrol mekanizmalarının doğru çalıştığını kontrol eder.
 4. Ölçüm ve Analiz Yetenekleri: LVD test cihazları, elektrikli ürünlerin voltaj, akım, direnç, güç faktörü gibi elektriksel parametrelerini ölçebilir. Ayrıca, bu ölçümlerden elde edilen verileri analiz edebilir ve sonuçları değerlendirebilir.
 5. Veri Kaydedici ve Raporlama: LVD test cihazları, test sürecinde elde edilen verileri kaydedebilir ve raporlayabilir. Bu, test sonuçlarının belgelendirilmesini sağlar ve uygunluk beyanı veya CE belgesi için gerekli dokümantasyonu oluşturabilir.

LVD test cihazlarının özellikleri, kullanım amacına ve spesifik test gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu cihazlar genellikle profesyonel test laboratuvarlarında veya belirli standartlara sahip üretim tesislerinde kullanılır. Her bir LVD test cihazı, güvenlik standartlarına uygunluk ve doğruluk açısından kalibre edilmelidir.

Vertacert LVD Test Hizmeti

Vertacert, LVD (Low Voltage Directive) test hizmetleri sunan bir test kuruluşudur. Firmamız LVD testi, elektrikli ürünlerin düşük gerilimli elektrik şebekesiyle uyumluluğunu değerlendirmeyi amaçlar. Bu test ile ürünlerinizin güvenli ve elektriksel standartlara uygun olduğunu doğrulamak için önemli bir adımdır.

Vertacert, profesyonel ve uzman kadrosuyla LVD testlerini gerçekleştirir ve ürünlerin gerekliliklere uygunluğunu belirlemek için kapsamlı bir yaklaşım benimser. Müşterilerimize test öncesi danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Test süreci boyunca güncel standartlara ve yönergelerine uygun hareket etmekteyiz.

Vertacert’in LVD test hizmetleri aşağıdaki konuları içerir:

 1. Test Planlama ve Danışmanlık: Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve test gerekliliklerini belirlemek için müşterilerle yakın çalışma yapar. Test planlaması konusunda danışmanlık sağlar ve en uygun test yöntemlerini belirler.
 2. Test Uygulaması: Vertacert, gerekli test cihazlarına ve ekipmanlara sahiptir ve testleri müşterinin ürünü üzerinde gerçekleştirir. Bu testler arasında izolasyon testi, topraklama testi, koruma seviyesi testi, kaçak akım testi gibi LVD gerekliliklerini içeren testler bulunabilir.
 3. Veri Analizi ve Değerlendirme: Vertacert, testlerden elde edilen verileri analiz eder ve ürünün LVD standartlarına uygunluğunu değerlendirir. Elde edilen sonuçları raporlar ve müşteriye sunar.
 4. Belgelendirme ve Uygunluk Beyanı: Vertacert, LVD testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda uygunluk belgesi veya test raporu sağlar. Belgelendirme sürecinde size lazım olacak bu belge, ürünün güvenlik standartlarına uygun olduğunu doğrular ve CE işaretlemesi için gereken belgeler arasında yer alır.

Vertacert’in LVD test hizmetleri, müşterilere ürünlerinin güvenliğini ve uyumluluğunu kanıtlama konusunda yardımcı olur. Bu hizmetler, ürünlerin pazara sunulmasında önemli bir aşamadır ve müşterilere güvenilir ve profesyonel bir test süreci sağlar.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir