ISO 14065 standardı, çevresel bilgi beyanlarının geçerliliğini ve doğrulanmasını gerçekleştiren kuruluşlara yönelik bir standarttır. Doğrulama kuruluşlarının uyması gereken kuralları, usul ve esasları açıklamaktadır. ISO 14065, doğrulama kuruluşlarına ilişkin genel gereksinimlerin açıklandığı ISO/IEC 17029 standardının sektörel uygulaması niteliğindedir. Bu bağlamda, ISO 17029’da açıklanan gerekliliklere ek olarak özel gereklilikler içermektedir. Standart, birinci taraf, ikinci taraf veya üçüncü taraf doğrulaması yapan kuruluşlar için geçerlidir. Doğrulama programı sahipleri, piyasa düzenlemesi yapan kuruluşlar ve akreditasyon kuruluşları için doğrulama kuruluşlarının yeterliliğini değerlendirmek ve tanımak için bir temel sağlamaktadır.

TS EN ISO 14065 Standardının Önemi

Kuruluşların çevresel bilgi beyanları günümüzde hem bireyler için hem de kurumların diğer paydaşları için giderek daha büyük önem arz etmektedir. Çevresel bilgilerden en önemlilerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Sera gazı emisyon değerleri
  • Karbon ve su ayak izi
  • Çevresel performans
  • Çevresel etiketleme beyanları
  • Kurumsal sürdürülebilirlik raporları
  • Çevresel kaynakların değerlendirilmesine ilişkin hesaplamalar
  • İklim finansmanı, yeşil tahvil ve diğer yeşil finansman araçlarına ilişkin çevresel bilgiler

Bu gibi bilgiler ancak doğrulandığı ve güvenilirliği ispatlandıktan sonra muhatapları tarafından geçerli kabul edilmektedir. Bu tür doğrulama çalışmalarını günümüzde doğrulama kuruluşları yapmaktadır. Bu kuruluşların yaptıkları doğrulama faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yürütmesi çok önemlidir. “ISO 14065 Çevresel bilgileri onaylayan ve doğrulayan kuruluşlar için genel ilkeler ve gereklilikler” standardı bu konuda bir temel oluşturmaktadır.

ISO 14065 standardı, sera gazı hesaplamaları, iklim değişikliği yatırımları ve finansmanları, uygunluk değerlendirmesi vb gibi konularda hazırlanmış diğer uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, ISO 14030-4, ISO 14064-3, ISO 14066, ISO 14097, ISO/IEC 17029 gibi standartlara atıfta bulunmaktadır.

TS EN ISO 14065 Standardının İçeriği

ISO 14065 standardı içerisinde çevresel bilgileri onaylayan ve doğrulayan kuruluşların farklı kategorilerde gereksinimler bulunmaktadır. Çevresel bilgi beyanlarını doğrulama programlarına ilişkin genel gereksinimlerin yanı sıra organizasyon yapısı, kaynaklar, doğrulama süreci, işletme içi ve kamuya açık bilgiler ve yönetim sistemi gibi konularda gereksinimler yer almaktadır. ISO 14065’in maddelerini şöyle sıralayabiliriz:

    1 Kapsam

    2 Normatif referanslar

    3 Terimler ve tanımlar

                   3.1 Çevresel bilgilerle ilgili terimler

                   3.2 Personel ve organizasyonla ilgili terimler

                   3.3 Doğrulama ve doğrulama ile ilgili şartlar

    4 İlke

                   4.1 Genel

                   4.2 Doğrulama/doğrulama süreci için ilkeler

                   4.3 Doğrulama/doğrulama kuruluşları için ilkeler

                   4.4 Tutarlılık

                   4.5 Profesyonel şüphecilik

    5 Genel gereksinimler

                   5.1 Tüzel kişilik

                   5.2 Doğrulama/doğrulama beyanlarının sorumluluğu

                   5.3 Tarafsızlığın yönetimi

                   5.4 Sorumluluk

    6 Yapısal gereksinimler

                   6.1 Organizasyon yapısı ve üst yönetim

                   6.2 Operasyonel kontrol

    7 Kaynak gereksinimleri

                   7.1 Genel

                   7.2 Personel

                   7.3 Personelin yeterliliği için yönetim süreci

                   7.4 Dış kaynak kullanımı

    8 Doğrulama/doğrulama programı

    9 Süreç gereksinimleri

                   9.1 Genel

                   9.2 Ön etkileşim

                   9.3 Katılım

                   9.4 Planlama

                   9.5 Doğrulama/doğrulama yürütmesi

                   9.6 Gözden geçirme

                   9.7 Doğrulama/doğrulama beyanının kararı ve yayınlanması

                   9.8 Doğrulama/doğrulama beyanının yayınlanmasından sonra keşfedilen gerçekler

                   9.9 İtirazların ele alınması

                   9.10 Şikayetlerin ele alınması

                   9.11 Kayıtlar

    10 Bilgi gereksinimleri

                   10.1 Kamuya açık bilgiler

                   10.2 Mevcut olacak diğer bilgiler

                   10.3 Onaylama/doğrulama ve işaretlerin kullanımına atıf

                   10.4 Gizlilik

    11 Yönetim sistemi gereksinimleri

                   11.1 Genel

                   11.2 Yönetim gözden geçirmesi

                   11.3 İç denetimler

                   11.4 Düzeltici faaliyet

                   11.5 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler

                   11.6 Belgelenmiş bilgiler

    Ek A – Görüş türleri

    Ek B – Doğrulanmış/doğrulanmış beyanlara ve işaretlerin kullanımına referans

    Ek C – Gerçek bulgulara ilişkin rapor örnekleri

    Ek D – Yeşil tahvil doğrulama, doğrulama ve AUP (anlaşmaya varılan prosedürler) için geçerli ek gereklilikler

    Ek E – Sera gazı doğrulaması, doğrulaması ve AUP için geçerli ek gereklilikler

    Ek F – İklim değişikliği ile ilgili raporlama yatırımları ve finansman faaliyetleri ile ilgili doğrulama, doğrulama ve AUP için geçerli ek gereklilikler