Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

ISO 14001, Kuruluşların çevre performansını izlemesi, yönetmesi ve artırması için gerekli olan çevre yönetim sistemi esaslarını açıklamaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamı itibariyle kurumsal sürdürülebilirliğin çevresel boyutu için kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 14001 standardını tüm yönleriyle ve gereklilikleriyle uygulayan işletmelere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir. ISO 14001 Belgesi sahibi olmak şirketlerin sürdürülebilir çevresel politikalar geliştirmesine, çevresel mevzuatlara daha kolay uyum sağlamasına ve çevresel konulardaki hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 14001 Standardı, çevre konusundaki en temel ve en önemli standartlardan biridir. Kurumlar bu standardı tüm süreçleri, ürün ve hizmetleri için uygulayabilmektedir. Faaliyet gösterdiği alan, ürün ve hizmet portföyü veya büyüklüğü fark etmeksizin her işletme tarafından uygulanabilmektedir.

Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamı ve Amacı :

ISO 14001:2015 uluslararası bir standart olup en son versiyonudur. Kuruluşların çevreyi korumasına ve faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getirmesine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda çevre ile ilgili çalışmalarını, politakalarını, stratejilerini ve hedeflerini bu standarda göre adapte edebilen şirketler, çok önemli bir kurumsal sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş olmaktadır.

ISO 14001 Standardı

ISO 14001 Sertifikası alabilmek için öncelikle kurum bünyesinde standarda uygun bir çevre yönetim sistemi kurulması gerekmektedir. Bunun için de ISO 14001 standardının maddeleri doğru anlaşılmalıdır. Bu maddeleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Kapsam
 2. Normatif referanslar
 3. Terimler ve tanımlamalar
 4. Kuruluş bağlamı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme:
 10. İyileştirme

ISO 14001 Amacı

 • Kuruluşların çevre yönetim sistemi kapsamına karar vermesi,
 • Çevre politikaları oluşturması,
 • Kurum içinde sorumluluların belirlenmesi ve görev tanımlamalarının yapılması,
 • Risk ve fırsatların belirlenmesi,
 • Çevresel hedeflerin belirlenmesi,
 • Çevre yönetim sisteminin uygulanması için kaynak yönetimi; dokümantasyon, iletişim ve uzmanlık yapısının oluşturulması,
 • Operasyonel planlama ve kontrollerin yapılması,
 • Acil durum eylem planlarının oluşturulması,
 • Çevresel performansın izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi; bu konularda iç denetimlerin yapılması,
 • Uygunsuzluklar ve düzeltici eylemlerin belirlenmesi ve sürekli iyileştirme yapılması

gibi konularda şirketlere yol göstermektedir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Belgesi almak isteyen kurumların öncelikle işletmelerinde çevre yönetim sistemi kurmaları ve aktif olarak işletmeleri gerekmektedir. Daha sonra akredite belgelendirme kuruluşu olan Vertacert Belgelendirmeye, Belge başvurusu yaparak belgelendirme sürecini başlatabilirler. Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için bu noktadan sonra izlenecek adımları şöyle sıralayabiliriz:

ISO 14001 Ne İşe Yarar?

ISO 14001 Belgesi kuruluşlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

 • Çevresel şartların kurum bünyesinde oluşturacağı olumsuz etkiler en aza indirilir.
 • Çevresel mevzuatlara, yerel ve uluslararası düzenlemelere daha kolay uyum sağlanır.
 • ISO 14001, kurumsal sürdürülebilir süreci kapsamında çevresel performansın iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • ISO 14001 Belgesi bulunan kurumların paydaşları nezdindeki itibarı artar, marka değeri yükselir.
 • Yeni pazarlara erişim kolaylaşır.
 • ISO 14001 Belgesi, şirketlere kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık kazandırır.
 • Müşteri bağlılığı artar; tedarikçilerle daha uzun süreli iş ortaklıkları kurulabilir.
 • Devletin sağladığı desteklerden ve teşviklerden yararlanma ihtimali artar. Zira, ISO 14001 bunlar için çoğu zaman bir ön koşul olmaktadır.
 • Şirketler, ISO 14001 sayesinde piysada rekabet avantajı elde eder.