hazop nedir

HAZOP VE LOPA Nedir?

HAZOP (Hazard and Operability) Nedir? Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP), sistem incelemesi ve risk yönetimi için yapılandırılmış sistematik bir tekniktir. HAZOP genellikle bir sistemdeki potansiyel tehlikeleri ve uygun olmayan ürünlere yol açabilecek işletilebilirlik problemlerini tanımlamaya yönelik bir teknik olarak kullanılmaktadır. HAZOP, risk olaylarının tasarım veya işletme amaçlarındaki sapmalardan kaynaklandığını varsayan bir teoriye dayanmaktadır. Bu tür […]

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Nedir?

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Nedir?

Genel Ürün Güvenliği Genel Ürünü Güvenliği, 2001/95/AT sayılı Avrupa direktifi referans alınarak hazırlanmış bir yönetmeliktir. Temel amacı, tüketicinin kullanımına sunulmak üzere piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasını sağlamak ve bu konuda üreticilere, dağıtıcılara ve yetkili kuruluşlara düşen görevleri açıklamaktır. Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’nde açıklanan güvenlik gereksinimlerini karşılamayan ürünlerin piyasada bulundurulması yasaktır. Böyle bir durumda ürünün […]

makine ce belgesi

Makine Risk Değerlendirmesi Nedir?

Bir makineyle ilgili tehlikeleri belirlemek, belgelemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak için makine risk değerlendirmesi çalışması kullanılır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde hayatımızın her alanında ve tüm endüstrilerde makinelerden yararlanmaktayız. Geçmişe göre oldukça kompleks ve çok yönlü tasarımları ve farklı çalışma prensipleri bulunan bu makineler, insan sağlığı ve çevre açısından birtakım riskler ihtiva etmektedir. Makine risk değerlendirmesi […]